söndag 30 december 2012

Island tar emot nio kvotflyktingar från Afghanistan

Nio kvotflyktingar från Afghanistan får en fristad på Island. De tre familjerna - ensamstående kvinnor med barn i åldern 5 till 21 år - får bostad i Reykjavík. Röda Korset och välfärdsminister Guðbjartur Hannesson har undertecknat ett avtal om att frivilligorganisationen bistår med kläder, heminredning och kontaktpersoner som ska hjälpa flyktingarna i sitt nya hemland.

Det är första gången som Island tar emot flyktingar från Afghanistan. Det handlar om nio personer, tre ensamstående kvinnor med barn. Samtliga har vistats i flyktingläger i Irak och där genom FN-organet UNHCR fått status som kvotflyktingar.

År 1956 var första gången som Island tog emot flyktingar. Då kom den första gruppen om 52 flyktingar till landet från Ungern. Totalt har Island genom åren tagit emot 525 flyktingar genom FN. Majoriteten av dessa kom från Balkan under en tioårsperiod från 1995 och framåt som präglades av krig, oroligheter och förföljelse i regionen.

De senaste kvotflyktingarna kom från Colombia 2010. Flera av dem fick nyligen isländskt medborgarskap efter ett beslut i alltinget.

De nio flyktingarna från Afghanistan har, enligt ett pressmeddelande från välfärdsdepartementet, redan kommit till Island. Familjerna har fått bostäder i Reykjavík där barnen har börjat skolan och kvinnorna går på undervisning i isländska.

Isländska Röda Korset har tillsammans med välfärdsminister Guðbjartur Hannesson kommit överens om ett introduktionsprogram för flyktingarnas första år på Island. Frivilligorganisationen ställer upp med kläder och heminredning. Varje familj får också flera kontaktpersoner, som ska hjälpa flyktingarna i sitt nya hemland. Tanken är att kontakterna ska vara både sociala och praktiska - det kan handla om allt från att samtala över en kopp kaffe till att visa hur stadsbussarna fungerar.

Syftet med kontaktpersonerna är att flyktingarna ska få band till det isländska samhället och ett socialt nätverk i det nya landet. Projektet varar visserligen i ett år, men enligt Röda Korset brukar relationen till kontaktpersonerna kvarstå eftersom starka band utvecklas mellan deltagarna.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.