söndag 2 december 2012

Ljus framtid klart över spärren till alltinget

Med ett halvår kvar till alltingsvalet ser Ljus framtid ut att vara på väg att klättra över femprocentsspärren till parlamentet. Partiet har nu stöd av 8,1 procent av väljarkåren. Det stora raset för regeringspartierna ser ut att ha upphört - men det kommer att bli svårt att bilda regering utan Självständighetspartiet, som är landets i särklass största parti. Det framkommer i en gallupmätning utförd på uppdrag av RÚV.

Ljus framtid fortsätter att fylla på valsedlarna med etablerade namn. Nyligen anslöt Róbert Marshall, alltingsledamot för Socialdemokraterna, och Óttarr Ólafur Proppé, fullmäktigeledamot för Bästa partiet i Reykjavík, till partiet.

I veckan presenterades ytterligare två tunga namn: juristen och fiskeexperten Árni Múli Jónasson som nyligen lämnade uppdraget som kommunchef i Akranes och har mångårig erfarenhet från statliga toppjobb, och Preben Pétursson, kommunpolitiker i Akureyri som i rollen som kampanjledare för Folkets lista förde partiet till egen majoritet i fullmäktige.

Ljus framtid ser också ut att vara det i särklass starkaste av de nya partier som knackar på dörren till alltinget. Partiet har nu stöd av 8,1 procent av väljarna, vilket innebär en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Övriga nykomlingar ser i dagsläget ut att få svårt att klara femprocentsspärren. Gryning får 3,8 procent, Högergröna 3,3 procent och Solidaritet 1,9 procent. Till Gryning anslöt nyligen grundlagsrådsledamöterna Gísli Tryggvason och Lýður Árnason.

Med 35,9 procent av väljarna bakom sig är Självständighetspartiet Islands i särklass största parti. Socialdemokraterna får 22,5 procent, Framstegspartiet 12,7 procent och Gröna vänstern 10,6 procent.

I nuläget har den rödgröna koalitionen stöd av var tredje väljare. För att kunna regera vidare skulle det - beroende på hur rösterna på småpartierna fördelar sig - i dagsläget kunna räcka med att släppa in Framstegspartiet i regeringen. För att hålla Självständighetspartiet borta från makten är det dock troligt att de rödgröna behöver stöd från såväl Framstegspartiet som Ljus framtid.

Mycket kan dock hända under det halvår som återstår till valet. Av de tillfrågade i undersökningen svarade 15 procent inte på frågan och 12 procent uppgav att de inte skulle rösta alls eller rösta blankt.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.