tisdag 18 december 2012

Ok kan ha gett namn åt fjället Ok

När glaciären försvunnit från fjället Oks topp ser det ut som det gjorde för tusen år sedan. Och det kan förklara dess namn. Páll Bergþórsson, tidigare chef för Veðurstofa Íslands, har nämligen upptäckt att fjället ovanifrån har formen av ett ok som användes på nötdjur, skriver Morgunblaðið.

Det 1 170 meter höga fjället Ok är i dag en före detta glaciär. Den vulkan som skapade fjället har inte erupterat på minst 12 000 år och tros ha somnat in för gott. Avsmältningen gör nu att den glaciär som kallades Okjökull genomgår förändringar som forskarna följer på nära håll.

I kratern på Oks topp har nu en sjö, som fått namnet Blávatn, bildats under de senaste åren. Vattnet är iskallt och näringsfattigt. Insjöns botten består av is och ett tunt lager av lera och sand.

Förra året hittades de första tecknen på liv i den nya sjön. Där fanns femton olika kiselalger, två arter av hjuldjur och mikroskopiska trögkrypare, som också kallas björndjur. Trögkryparna överlever kokning, vakuum, radioaktiv strålning, rymdresor och temperaturer bara några grader över den absoluta kokpunkten. Det gör dem sannolikt till universums tåligaste varelser. De tros ha legat i dvala i istäcket i flera hundra år och bidat sin tid - för att frodas när livsvillkoren förbättrades.

Trögkryparna fanns sannolikt på Ok redan under det isländska stormannaväldet, tiden från alltingets grundande år 930 fram till att Island hamnade under norskt styre 1262. Då var det betydligt varmare på Ok än när fjället förvandlades till en glaciär. Och det kan då ha fått det namn som i dag åter blivit begripligt.

Ordet ok har flera betydelser. Dels ett sådant ok som används på nötdjur, dels börda och tryck, dels övervikt, dels kulle och upphöjning. De senare betydelserna är föråldrade. Men det ok som åsyftats för fjället med samma namn har ofta varit just kulle. Det skulle alltså vara förklaringen till namnet.

Men Páll Bergþórsson tror annorlunda. Under stormannaväldets tid var det liksom i dag förhållandevis varmt på Island. Under 1200-talet började klimatet att svalna och skapade därmed förutsättningarna för glaciären Okjökull att bildas. Fram till år 1920 växte jöklarna snabbt. Sedan dess har klimatet blivit allt varmare med stor avsmältning som följd.

Páll Bergþórsson säger i Morgunblaðið att Ok förmodligen såg ungefär likadant ut för tusen år sedan som i dag, och att detta borgar för en annan tolkning av namnet:
"När jag för några år sedan flög över berget fick jag idén att jag hade kommit på förklaringen till namnet Ok. ... Fjället är som ett ok om halsen på tjuren. ... Sannolikheten är stor att Ok såg ut på samma sätt då som nu. Därifrån har namnet kommit. Namnet bevarades så trots att fjället ändrade utseende."
Ok ligger väster om Langjökull på västra Island. Fjället ligger i gränstrakterna till höglandet.

Här kan du läsa mer om Ok.