fredag 21 december 2012

Regeringen tvingas till ny reträtt om höjd hotellskatt

Regeringens budgetproposition för 2013 är i hamn. Underskottet på fyra miljarder isländska kronor är det lägsta sedan landet drabbades av finanskrisen. Men Gröna vänsterns Jón Bjarnason lade ned sin röst i protest mot att EU-bidrag ingår i budgeten. Samtidigt tvingas regeringen till ytterligare en reträtt i frågan om höjd hotellmoms. Skattehöjningen ska nu genomföras först till hösten.

Med 28 ja-röster mot 26 nedlagda röster klubbade alltinget i går regeringens budget för nästa år. Den rödgröna koalitionen räknar med ett underskott på fyra miljarder kronor i statskassan, vilket är det bästa utfallet sedan bankkraschen drabbade landet för fyra år sedan. I budgeten återfinns reformer som högre barnbidrag och längre föräldraledighet, men också många skattehöjningar. Livsmedel med högt sockerinnehåll och preventivmedel tillhör de varor som därför blir dyrare.

Finansminister Katrín Júlíusdóttir beskrev i alltingets talarstol i går budgeten som ett led i den ekonomiska återhämtningen med siktet inställt på att förbättra livsvillkoren för medborgarna i landet och skapa fler arbetstillfällen. Näringsgrensminister Steingrímur J. Sigfússon lyfte fram att statsfinanserna nästa år nästan väntas vara i jämvikt.

Från den borgerliga oppositionen var kritiken hård. Regeringen anklagades för överdriven optimism och prognoser vars enda syftet var att se bra ut inför vårens alltingsval. I själva verket, hävdade både företrädare för Framstegspartiet och Självständighetspartiet, skulle underskottet bli betydligt större och regeringen gjorde sig därmed skyldig till verklighetsförfalskning.

Socialdemokraten Mörður Árnason efterlyste en budgetmotion från Självständighetspartiet och undrade hur oppositionens planer för Island såg ut. Ordföranden Bjarni Benediktsson svarade att partiets politik går ut på att minska bördan för företag och hushåll, och att väljarna får ta ställning till den linjen i nästa val.

Både Róbert Marshall och Guðmundur Steingrímsson, som nu bägge representerar Ljus framtid, röstade ja till budgeten. Övriga ledamöter tillhörande oppositionspartierna lade ned sina röster. Även Gröna vänsterns Jón Bjarnason avstod från att rösta. Han motiverade ställningstagandet med att han inte kunde acceptera en budget där Island använder sig av bidragspengar från EU.

Jón Bjarnasons agerande innebär att han fortsätter att glida bort från regeringen och närmast bedriver oppositionspolitik gentemot den koalition hans eget parti ingår i. När Atli Gíslason, Lilja Mósesdóttir och Ásmundur Einar Daðason hösten 2010 lade ned sina röster var det enligt Socialdemokraterna synonymt med att de övergett regeringen. Senare begärde också alla tre utträde ur Gröna vänstern. Jón Bjarnason lär knappast lämna partiet eftersom han anser att han i själva verket är en av få ledamöter som faktiskt förespråkar den politik som återfinns i partiprogrammet.

Samtidigt tvingas regeringen åter till reträtt i frågan om höjd moms för hotellövernattningar. Katrín Júlíusdóttir avsåg först att från den 1 maj nästa år höja momsen från 7 till 25,5 procent. Efter hård kritik från branschen och insikten om att det saknades majoritet för förslaget i alltinget landade höjningen i stället på 14 procent. Nu backar hon ytterligare och skjuter upp införandet av den nya momssatsen till den 1 september nästa år.

Turistbranschen kritiserade både höjningen och tidsutrymmet. Momsen skulle inte bara äventyra de investeringar som gjorts i turistnäringen under de senaste åren. Eftersom höjningen dessutom aviserades med så kort varsel skulle företagen själva behöva stå för momsen. Då kontrakt med researrangörer ofta görs upp långt i förväg kunde de inte i efterhand höja priserna och därmed bryta ingångna avtal.

Kritiken är inte längre lika massiv, men förslaget är fortfarande extremt impopulärt i branschen. Samtidigt har regeringen pekat på att den momssänkning som gjordes för fem år sedan, då skattesatsen halverades från 14 till 7 procent, inte alls kom kunderna till godo. I stället stoppade branschen pengarna i egen ficka.

Här kan du läsa mer om hotellskatten.