onsdag 19 december 2012

Vegagerðin backar - snöröjer vägar till turistattraktioner

Ísland - allt árið är turistsatsningen som ska locka besökare till Island även under vinterhalvåret. Men på norra Island anser många turismföretagare att marknadsföringskampanjen rimmar illa med framkomligheten på regionens vägar. Vegagerðin lovar nu att försöka hålla några vägar till regionens turistattraktioner öppna under vintern, rapporterar RÚV.

Två tredjedelar av Islands befolkning bor på en procent av landets yta. Det innebär att många vägar är glest trafikerade under vintern, och det gör det också svårt att hålla dem öppna för trafik.

Samtidigt besöker allt fler turister Island under vintern. Många av dem får dock vända hem utan att ha kunnat besöka flera av landets främsta naturpärlor. Vegagerðin, som har fått anslagen till underhåll rejält bantade efter finanskrisen, snöröjer nämligen inte vägar där året runt-boende saknas.

Under senhösten har Markaðsskrifstofa Norðurlands, som marknadsför turism på norra Island, bland annat klagat på att det varit omöjligt att ta sig fram till vattenfallet Dettifoss och att besökare till Hverarönd, de heta källorna vid Námafjall vid Mývatn, har fått pulsa genom snön i 300 meter för att komma fram.

Nu utlovar Vegagerðin viss snöröjning till populära turistattraktioner. Avfarterna till Goðafoss och Hverarönd ska plogas, och detsamma gäller vägarna till Dimmuborgir och Grjótagjá vid Mývatn. Så länge det inte blir för dyrt eller tidsödande ska även vägen till Dettifoss snöröjas, uppger RÚV.

För turistnäringen är beslutet efterlängtat. Ökad framkomlighet ger också möjligheter till ökad turism. Samtidigt lär Vegagerðins besked väcka känslor i andra delar av landet där det trots året runt-boende inte finns någon snöröjning under nästan tre månader. Frågan är hur myndigheten ska motivera extra ansträngningar för turistnäringen när fast bosatta isoleras under en stor del av vintern.

Här kan du läsa mer om snöröjningsstrider på Island.