tisdag 11 december 2012

Vill införa ny domstol för ökad rättssäkerhet

Inför en tredje instans som prövar civil- och brottmål. På så sätt skulle det isländska rättsväsendet förbättras väsentligt samtidigt som arbetsbördan för landets högsta domstol skulle kunna minskas. Det föreslår Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, alltingsledamot för Självständighetspartiet, i en motion där hon uppmanar inrikesminister Ögmundur Jónasson att lägga fram ett sådant förslag senast nästa höst.

Island är i dag det enda nordiska landet som bara har två domstolsnivåer. Héraðsdómar Íslands är lägsta instans och landets motsvarighet till tingsrätter. Hæstiréttur Íslands är högsta instans och motsvarar därmed högsta domstolen - men med skillnaden att den isländska rätten prövar mål som helt saknar prejudicerande betydelse.

Tingsrätterna är i dag åtta till antalet med säten i Reykjavík, Hafnarfjörður (filial i Keflavík), Borgarnes (filial i Stykkishólmur), Ísafjörður (filial i Patreksfjörður), Sauðárkrókur (filial i Blönduós), Akureyri (filial i Húsavík), Egilsstaðir (filial i Höfn) och Selfoss (filial på Västmannaöarna). Den högsta domstolen finns bara i Reykjavík.

Att det bara finns två nivåer kombinerat med något lägre brottslighet än i de nordiska grannländerna gör att Island i dagsläget har betydligt lägre kostnader för rättsväsendet. För varje likvärdig hundralapp som går till domstolarna i Danmark och Norge gör Island bara av med 47 kronor. Jämfört med Sverige är Islands kostnad endast 42 kronor.

Att införa ett tredje steg är ett förslag som debatterats många gånger. Alltingsledamoten Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir vill nu att inrikesminister Ögmundur Jónasson tar fram ett förslag för hur det skulle gå till senast den 10 september nästa år. Den nya domstolen skulle placeras mellan tingsrätterna och högsta domstolen i hierarkin. Enligt förslaget skulle denna nya instans behandla civil- och brottmål.

Rapporter från både 2008 och 2011 har rekommenderat införandet av en tredje nivå. Dels för att förbättra rättssäkerheten, dels för att minska högsta domstolens arbetsbörda. Vid Hæstiréttur Íslands tjänstgör nio domare, vid tingsrätterna totalt 38 domare.

Avsaknaden av ett mellansteg gör att Hæstiréttur Íslands måste hantera mängder av överklaganden. Majoriteten av dessa mål är inte av prejudicerande karaktär. Genom att låta domstolen verkligen fungera som en högsta domstol skulle landets mest kvalificerade domare i stället kunna koncentrera sig på principiellt viktiga rättsfall.

I samband med att en av rapporterna publicerades sommaren 2011 tog Ögmundur Jónasson ställning för införandet av en tredje instans. Enligt den nämnd som stod bakom utredningen vore det lämpligt att låta denna domstol vara rikstäckande med minst sex tjänstgörande domare.

Här kan du läsa mer om Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.