söndag 30 december 2012

Völvans spådom för 2013: Ett skitår för ekonomin

2013 blir ett skitår. Bankerna växer sig åter rika på medborgarnas bekostnad. Men det blir inga nya jobb och inga investeringar. Till och med Huang Nubo ger upp planerna på att få arrendera Grímsstaðir á Fjöllum. I stället kan fastigheten få en annan ägare som nyligen förälskat sig i landet: Russell Crowe. Det förutspår Völvan i den årliga spådomen publicerad i veckotidningen Vikan.

Inför nyåret har åtminstone tre olika spådomar signerade völvor publicerats, i Vikan, DV och Fréttablaðið. Till den senare återkommer Islandsbloggen i morgon. Men bara genom att jämföra förutsägelserna i DV och Vikan står det klart att minst en av völvorna kommer att ha fel.

Vikans völva förutspår ett dystert nytt år. Island har inte lärt något av krisen och tycks göra om samma misstag på nytt. Bankerna växer sig åter stora medan åtgärderna för att minska den ekonomiska bördan för skuldsatta hushåll och företag är lätt räknade. Pengar kommer därför även under 2013 att utgöra ett framträdande inslag i samhällsdebatten.

Tillväxt, arbetstillfällen och investeringar utvecklas ytterst blygsamt eller inte alls. Ett problem är, enligt Völvan, att islänningarna möter utländska intressenter med den misstänksamhet som mötte vissa isländska investerare under det ekonomiska uppsvingets era. Då agerade vissa islänningar ohederligt. Nu befarar islänningarna att de själva kan utsättas för samma ohederliga metoder från utländska investerare.

En som ger upp är dock Huang Nubo. Den kinesiske investeraren lyckas aldrig övertyga varken regeringen eller folket om sina planer för Grímsstaðir á Fjöllum. Ändå kan det bli så att fastigheten ändå byter ägare under året. Völvan förutspår att den som flyttar in i stället kan bli skådespelaren Russell Crowe.

Inom politiken fortsätter striderna om fiskekvotsystemet och grundlagen. Även EU-debatten kommer att bli intensiv. Unionens intresse för Island är nämligen mindre än vad många bedömare räknat med. Det blir därför nej till särskilda undantagsvillkor för isländska naturtillgångar som exempelvis fisk. Dessa motgångar för de isländska förhandlarna kommer dessutom att tystas ned och döljas för medborgarna.

I alltinget kommer den politiska debatten att fortsätta präglas av smutskastning och dolkstötar. Efter svaga valresultat för både Framstegspartiet och Gröna vänstern bildar Självständighetspartiet och Socialdemokraterna på nytt en koalitionsregering eftersom det saknas majoritet för en borgerlig regering. Det går inte helt smärtfritt eftersom Socialdemokraterna alltjämt försöker svära sig fritt från allt politiskt inflytande i samband med krisen och i stället lägger över allt ansvar på Självständighetspartiet.

Bjarni Benediktsson, Självständighetspartiets ledare, har det dock fortsatt svårt att ena partiet trots ett starkt valresultat i ryggen. Hanna Birna Kristjánsdóttir, partiets starka namn i Reykjavík, kan därför åter bli en stark utmanare om ordförandeposten.

Det enda nya partiet som tar sig in i alltinget blir Ljus framtid. Och det blir inte övertygande. Partiet får nöja sig med ett mandat eller två.

Völvan räknar med två vulkanutbrott under nästa år. Platsen blir Reykjanes, alltså bara några mil från det tätbefolkade Reykjavíkområdet.

Om det är att sticka ut hakan har Völvan också några tämligen säkra spådomar. Bland annat förutspås att turistanstormningen fortsätter att öka samt att problemen vid hamnen Landeyjahöfn rullar vidare.

Den isländska Völvan har också något att säga om den svenska kungafamiljen. Prinsessan Madeleine får ett lyckat bröllop - men kung Carl XVI Gustaf blir sjuk och tvingas läggas in på sjukhus.

Här kan du läsa mer om DV-Völvans spådom för 2013.