söndag 20 januari 2013

321 890 invånare - islänningarna har aldrig varit fler

321 890 personer bodde på Island vid årsskiftet. Invandring och höga födelsetal har lagt grunden för det högsta invånarantalet i landets historia. Antalet islänningar ökade med 0,4 procent under det fjärde kvartalet. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Finanskrisen lämnade ett tydligt avtryck i befolkningsutvecklingen. År 2009 minskade antalet invånare på Island för första gången på 120 år. Då flydde islänningarna vulkanutbrott, missväxt, hårda vintrar och svält. Nu var det massarbetslösheten som fick tusentals att lämna Island.

Fortfarande är det lika många islänningar som återvänder till hemlandet som överger det. Norge är alltjämt den vanligaste destinationen för isländska emigranter. Fyra av tio utlandsflyttare skriver norska adresser på flyttkorten. Och två av tre väljer antingen Norge, Danmark eller Sverige. Tre av fyra återvändare kommer från en vistelse i något av de tre skandinaviska länderna.

Under sista kvartalet 2012 ökade antalet invånare med 1 230 personer, vilket motsvarar en uppgång med 0,4 procent jämfört med föregående kvartal. Hög nativitet och invandring är förklaringen till ökningen.

Vid årsskiftet bodde 321 890 personer på Island. Av dessa var 161 440 män och 160 450 kvinnor. Hela 205 740 personer återfanns i någon av huvudstadskommunerna. Antalet utländska medborgare var 21 470 personer.

Under fjärde kvartalet ökade antalet utländska medborgare i landet med 620 personer. Den i särklass största invandrargruppen är polacker, som utgjorde var tredje inflyttare. Bland de utlänningar som valde att lämna Island var Polen också den vanligaste destinationen.

Island har även fortsatt höga födelsetal. Under perioden föddes 1 110 barn samtidigt som 490 personer avled.