tisdag 8 januari 2013

Alltingspolitiker kallar Ólafur Ragnar Grímsson idiot

Att förhållandet mellan regeringen och presidenten befunnit sig långt under fryspunkten i flera år är ingen hemlighet. De öppna grälen har varit många - men frågan är om inte Gröna vänsterns Björn Valur Gíslason får stämningen att sjunka ytterligare några grader. I ett blogginlägg kallar han Ólafur Ragnar Grímsson för idiot.

Konflikten mellan regeringen och presidenten är avgrundsdjup när det gäller en ny grundlag. För första gången i republikens historia reserverade sig Ólafur Ragnar Grímsson som sittaden statschef mot en punkt under nyårsaftonens riksråd. Han hävdar att förslaget till författning inte diskuterats tillräckligt, att experternas invändningar ignorerats och att förslaget är så långtgående att Island kan få ett helt annat politiskt system än grannländerna.

Regeringen avfärdar kritiken. Samtidigt är grundlagsfrågan oerhört viktig för Jóhanna Sigurðardóttir. Som färsk statsminister visade hon beslutsamhet genom att driva igenom en ansökan om EU-medlemskap trots att en majoritet av alltinget är emot inträde i unionen. Sedan dess har det mesta egentligen gått snett för koalitionen.

Även när regeringen var i majoritet var den för splittrad för att kunna föra sin egen politik. Arvet efter Jóhanna Sigurðardóttir ser i dagsläget ut att bli oerhört magert. Förändringarna av fiskekvotsystemet och en ny grundlag är två nyckelfrågor som Socialdemokraterna skulle genomföra under mandatperioden. Nu återstår bara drygt tre månader till valet. Tiden är knapp och motståndet kompakt - såväl inom regeringspartierna som hos oppositionen.

Ólafur Ragnar Grímsson undertecknade det första Icesave-avtalet, men skickade de två följande vidare till folkomröstning. Det är beslut som Jóhanna Sigurðardóttir och Steingrímur J. Sigfússon, hennes vapendragare inom Gröna vänstern, varken väntade eller önskade sig.

Sedan dess har trätorna fortsatt. Om etiska regler för presidentämbetet (Ólafur Ragnar Grímsson säger nej), om skrotande av traditionen att statsministern följer presidenten till flygplatsen inför en utlandsresa (Ólafur Ragnar Grímsson säger nej), om grundlagen (Ólafur Ragnar Grímsson säger nej).

Inom regeringspartierna är det en utbredd åsikt att Ólafur Ragnar Grímsson lyckades utnyttja Icesave-tvisten till att uppfinna sig själv på nytt. Från att ha haft händerna djupt i samma syltburk som bankirer, investerare och affärsmän kunde han rentvå sig genom att ställa sig på folkmajoritetens sida och därmed ta ställning mot den sittande regeringen. Eftersom den rödgröna koalitionen är historiskt impopulär är det ett vågspel han kan riskera.

Det är också dessa associationer - kopplingarna till den finanselit som närmast ruinerade Island - som Björn Valur Gíslason återväcker när han bildsätter blogginlägget med ett foto på Ólafur Ragnar Grímsson och Landsbanki-toppar.

Björn Valur Gíslason har under mandatperioden utmärkt sig för drastiska formuleringar. I inlägget kritiserar han presidentens ställningstagande mot en ny grundlag och hävdar att det enda Ólafur Ragnar Grímsson är intresserad av är ökad makt. Och han går så långt i sin kritik att han kallar presidenten för idiot:
"Ólafur Ragnar Grímsson kommer dock inte att låta sig bekymras över vilka partier som har makten vid varje given tidpunkt. Hans drömmar handlar om att öka sin egen makt på alltingets bekostnad. Om inte på gott, så på ont. I det har idiotpresidenten som så ofta förr Självständighetspartiets stöd och beundran."
Vid ett tidigare tillfälle har Björn Valur Gíslason kallat Ólafur Ragnar Grímsson för stackare. Då, i alltingets talarstol, fick han en tillsägelse eftersom han ansågs tala nedlåtande om republiken Islands statschef.

Här kan du läsa mer om grundlagstvisten mellan presidenten och regeringen.