fredag 18 januari 2013

Dagens citat

"Det är en guldgrävarålder på gång. Det har tillkommit ytterligare mycket övernattningskapacitet för att kunna hantera den ökning som varit. Centrum har blivit fullt av lägenheter som hyrs ut till turister. Detta är helt utan tillsyn och verkar till stor del ske utan tillstånd. Man kan då föreställa sig hur det ser ut med skatteinbetalningarna."

Erna Hauksdóttir, chef för turistbranschens intresseorganisation Samtök ferðaþjónustunnar, säger i Fréttablaðið att många som ger sig in i turistnäringen i Reykjavík gör det svart och utan tillstånd för att hyra ut rum.