måndag 21 januari 2013

Dagens citat

"Motståndare mot medlemskap har riktigt pekat på att Socialdemokraterna kan utesluta sig själva från regeringsdeltagande med deras uttalade ståndpunkt att göra fortsatta medlemskapsförhandlingar till ett ovillkorligt villkor. ... Blir det sedan så att Gröna vänstern vid partiledningsmötet senare i denna månad förkastar att ta ansvar för fortsatta förhandlingar säger samtidigt det partiet att det inte tänker ingå i en regering utom med Självständighetspartiet. Det vore stora nyheter. En fortsättning på det historiska vänstersamarbetet skulle därmed vara uteslutet före valet."

Þorsteinn Pálsson, tidigare statsminister och alltingsledamot för Självständighetspartiet, i Fréttablaðið om hur EU-frågan kan påverka regeringsbildningen efter alltingsvalet.