måndag 28 januari 2013

Dagens citat

"Handelssanktioner utöver Norges och EU:s beslut skulle ha mycket ogynnsam inverkan på våra relationer med EU, och skulle kunna visa sig vara mycket opraktiska för våra relationer med unionen i samband med medlemskapsansökan. Det återstår helt enkelt att se, men här leker EU med elden gentemot medlemskapsansökan. Det måste de förstå."

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson säger i Eyjan att makrillkriget hotar Islands ansökan om EU-medlemskap och skyller misslyckandet främst på Norge - läs mer här.