torsdag 31 januari 2013

FBI portade från Island av minister - ville utreda Wikileaks

Utan förvarning landade FBI-agenter på Island för att på eget initiativ utreda Wikileaks verksamhet i landet. Men inrikesminister Ögmundur Jónasson fick kännedom om besöket och tvingade dem att lämna Island. Därefter protesterade regeringen mot agerandet till amerikanska myndigheter.

USA:s jakt på Wikileaks har vid upprepade tillfällen blandat in isländska privatpersoner och företag. Amerikanska myndigheter har exempelvis lyckats få kontoinformation utlämnad från Twitter om alltingsledamoten Birgitta Jónsdóttir. Hon avstår också från att resa till eller via USA av rädsla för att gripas för sitt samröre med Wikileaks.

Birgitta Jónsdóttir är också en av initiativtagarna till en ny isländsk medielagstiftning som avser att göra landet till något av en bastion för yttrandefrihet och meddelarskydd. Än så länge är dock förslaget långt ifrån att förverkligas, och det lär ta ytterligare flera år innan det kan klubbas i alltinget.

I somras tvingades dessutom kortföretaget Valitor att efter domstolsbeslut på nytt öppna möjligheten att donera pengar till Wikileaks. Den kanalen hade tidigare stoppats efter massiva påtryckningar från internationella kortföretag som i sin tur var ett led i de amerikanska ansträngningarna att stoppa organisationen. Prövning i högre instans väntar dock.

Även i Reykjavík har USA flera gånger dragit på sig protester från regeringen. Det har bland annat framkommit att den amerikanska ambassaden kartlägger personer som rör sig i närområdet. Den försöker också avstyra all fotografering av byggnaden trots att det är lagligt att ta bilder på huset från gatan.

I augusti 2011 landade ett privatplan på Reykjavíks flygplats. Ombord fanns FBI-agenter som flugit direkt till Island från USA. Deras uppdrag var att undersöka Wikileaks verksamhet i landet som en del av större utredningar av organisationen. FBI-agenterna tog bland annat kontakt med rikspolischefen och riksåklagaren med syftet att få ut all tillgänglig information om Wikileaks.

Inrikesminister Ögmundur Jónasson fick kännedom om besöket och kallade till sig FBI-agenterna. De fick då veta att regeringen inte accepterade att främmande makt bedrev egen utredningsverksamhet i landet. Han uppmanade dem därefter att återvända till USA. Utrikesminister Össur Skarphéðinsson fick sedan, efter ett regeringssammanträde, uppdraget att framföra en formell protest mot det amerikanska agerandet.

Historien avslöjades i RÚV:s Kastljós av Wikileaks talesperson Kristinn Hrafnsson. Där skildrar han händelseförloppet:
"FBI kom hit med privatflygplan och landade på Reykjavíks flygplats. Enligt mina uppgifter, som är mycket tillförlitliga och jag har fått detta bekräftat, så nådde information om detta besök till inrikesminister Ögmundur Jónasson, som reagerade skarpt eftersom det var otroligt fräckt att komma hit på det sättet. Enligt mina uppgifter ställde han kravet att dessa poliser packade ihop, steg ombord och lämnade landet. Detta togs sedan upp, vet jag, inom regeringen och det protesterades formellt mot detta inför amerikanska myndigheter."
Ögmundur Jónasson bekräftar för Morgunblaðið att FBI-agenterna kom till Island och stannade i landet i några dagar. Han säger sig inte känna till hur många som var på plats, men att det var uteslutet att främmande makt skulle tillåtas att utreda isländska medborgare och deras verksamhet i det egna landet:
"Jag kan bekräfta att detta skedde i augusti 2011. Då anlände poliser från FBI hit. De får svara för sig själva vad de hade för avsikt att göra. Jag kan också bekräfta att de ville samarbeta med riksåklagaren och rikspolisen."
Här kan du läsa mer om övervakningen vid USA:s ambassad i Reykjavík.