tisdag 1 januari 2013

Island återbetalar krislån från Färöarna

Island återbetalar i förtid lånet på 300 miljoner danska kronor som Färöarna ställde upp med hösten 2008 för att förstärka den isländska centralbankens valutareserv. Redan har Island återbetalat 60 procent av nödlånen från de nordiska grannländerna. Den ursprungliga planen var att amorteringarna skulle börja först under 2013.

"Otroligt generöst" sade dåvarande statsministern Geir H. Haarde när Färöarna som första nation i oktober 2008 erbjöd Island ett krislån på 300 miljoner danska kronor, en summa som då motsvarade 6,1 miljarder isländska kronor. Lånet gavs i samband med krispaketet från Internationella valutafonden och undertecknades den 23 mars 2009.

Senare beviljade även Danmark, Finland, Norge, Sverige och Polen nödlån till Island för att förstärka centralbanken Seðlabanki Íslands valutareserver. Till skillnad från de övriga nordiska länderna lånade Färöarna ut pengar utan krav på att Island skulle stå för insättningsgarantin knuten till Landsbankis Icesave-konton i Storbritannien och Nederländerna.

Veckan före jul återbetalade Island hela lånet till Färöarna. Island har nu i förtid återbetalat omkring 60 procent av den totala lånesumman från de nordiska länderna.

Den ursprungliga planen var att amorteringarna skulle börja först under 2013. Eftersom den ekonomiska återhämtningen gått bättre än väntat har det funnits utrymme i statskassan att tidigarelägga återbetalningarna. Detta minskar i sin tur ränteutgifterna för nödlånen.

Finansminister Katrín Júlíusdóttir träffade veckan före jul sin färöiske kollega Jørgen Niclasen. Som en tacksamhetsgest meddelade hon under mötet att regeringen öronmärker fyra miljoner isländska kronor för en gemensam konferens i februari 2013. Syftet är enligt ett pressmeddelande att hitta nya samarbetsmöjligheter när det gäller jobbskapande och innovationer.

Här kan du läsa mer om de nordiska krislånen till Island.