söndag 13 januari 2013

Islands äldsta bank fyller 140 år

Den 11 januari 1873 klev den då 17-åriga Kristrún Friðbjörnsdóttir in på Sparisjóður Siglufjarðars nyöppnade kontor. Tjänsteflickan blev därmed sparbankens allra första kund. I år fyller Sparisjóður Siglufjarðar 140 år. Det gör banken till Islands äldsta finansinstitution.

De isländska sparbankerna har på många platser spelat en viktig roll för samhällsutvecklingen. Här satte landsbygdsbefolkningen in sina pengar och hit vände de sig för att låna pengar till investeringar i fisket eller jordbruket.

Med åren har sparbankernas betydelse minskat i städerna. Men på många håll i landet värnar invånarna alltjämt sin sparbank. Många ser den som en garant för ett fortsatt näringsliv på orten. Eftersom sparbanken ägs av sina medlemmar och inte har samma vinstkrav som de stora affärsbankerna står den oftare beredd att hjälpa till med satsningar som anses viktiga för samhället.

Finanskrisen slog dock hårt mot många sparbanker. Under den ekonomiska bubblans era köpte många in sig i storbankerna, och dessa värdepapper blev sedan värdelösa när de kraschade hösten 2008.

Detta präglar också Sparisjóður Siglufjarðar. Banken kontrolleras i dag till 94,5 procent av Arion banki.

Sparisjóður Siglufjarðar grundades den 1 januari 1873. Det dröjde dock tio dagar tills de första kunderna skrevs in. Allra först var den då 17-åriga tjänsteflickan Kristrún Friðbjörnsdóttir från gården Hraun några mil söder om Siglufjörður.

Sparbanken fyller i år 140 år, vilket gör Sparisjóður Siglufjarðar till den äldsta finansinstitutionen i landet. Jubileet firades på kontoren med fika till alla kunder.