torsdag 17 januari 2013

Massavhopp från Solidaritet - partiet kan läggas ned

Sju av nio styrelseledamöter hoppar av från Solidaritet. Beslutet är en protest mot att grundaren Lilja Mósesdóttir inte vill att partiet ställer upp i alltingsvalet. Bland avhopparna finns nyvalde ordföranden Birgir Örn Guðmundsson. Solidaritets framtid avgörs nu vid ett landsmöte i Reykjavík den 9 februari.

Inom loppet av ett knappt år har Solidaritet gjort en snabb resa från höga opinionssiffror till intern splittring. Partiet grundades i februari förra året av ekonomen Lilja Mósesdóttir, som tidigare representerat Gröna vänstern i alltinget men lämnat partiet i protest mot regeringens Europapolitik.

Budskapet till väljarna var att Solidaritet bland annat skulle kämpa för ekonomiska lättnader för skuldsatta hushåll. Det fick inledningsvis ett starkt gensvar - i en opinionsmätning nådde partiet över 20 procent. Men sedan dess har Solidaritet rasat i opinionen och fick i den senaste undersökningen bara 1,3 procent av väljarstödet.

Lilja Mósesdóttir, som varit partiets grundare och frontfigur, meddelade först att hon inte kandiderade till posten som ordförande på grund av de sviktande opinionssiffrorna. Partiledare blev i stället den 36-årige polisen Birgir Örn Guðmundsson. Senare kom beskedet att hon inte heller ställer upp i alltingsvalet utan lämnar politiken helt och hållet.

Nu fortsätter turerna kring Solidaritet. Sju av nio medlemmar av partistyrelsen väljer att hoppa av med omedelbar verkan. Avhoppet är en protest mot att Lilja Mósesdóttir förespråkar att inte heller partiet ska ställa upp i vårens alltingsval, utan i stället utgöra en diskussionsarena för viktiga politiska frågor. I ett uttalande förklarar avhopparna bakgrunden till beslutet:
"Anledningen är Lilja Mósesdóttirs bestämda önskan att Solidaritet inte deltar i nästa alltingsval och att Solidaritet skulle läggas ned som ett politiskt parti, samt samarbetssvårigheter som har dykt upp i kölvattnet.
Det är en stor och svår uppgift att erbjuda väljarna ett nytt alternativ, och det är tyvärr inte sannolikt att något sådant lyckas om deltagandet i valet möter motstånd i de egna leden. Inom Solidaritet finns många individer som tror på verkliga lösningar för hushållen i landet, individer som är redo att lägga sin vikt i vågskålen i denna kamp. Det är vår förhoppning att det så snart som möjligt kommer fram ett nytt och tydligt alternativ som ger landets hushåll hopp. Hopp om förändring. Det hopp som vi ville ge med Solidaritet.
Denna åtgärd är inte en kapitulation utan en uppmaning till oss alla som vill fortsätta att kämpa för hushållen i landet att gå i samlad trupp, sluta upp bakom varandra. Detta är inte en kamp om partiers framtid. Detta är en kamp om nationens framtid."
De sju avhopparna lämnar inte bara styrelsen utan även partiet. Kvar i styrelsen för Solidaritet finns i dagsläget bara två personer, Rakel Sigurgeirsdóttir och Jón Þórisson.

Tillsammans med Lilja Mósesdóttir förespråkar de två kvarvarande styrelsemedlemmarna enligt ett pressmeddelande att landsmötet äger rum som planerat den 9 februari i Reykjavík. Där får deltagarna ta ställning till två alternativ - antingen fortsätter Solidaritet som ett politiskt parti med målet att ställa upp i samtliga valkretsar i alltingsvalet den 27 april i år, eller så avvecklas det politiska partiet åtminstone tillfälligt och blir i stället en förening som ska bidra till sakliga och konstruktiva diskussioner om frågor som rör medborgarna.

Solidaritets nuvarande medlemmar uppmanas också att under tiden fram till landsmötet inte uppmuntra nya personer att gå in i partiet.

Här kan du läsa mer om Solidaritet.