onsdag 9 januari 2013

MS undersöker möjligheterna tillverka skyr i USA

Tullar och transportkostnader gör att MS export av skyr till USA inte ger några stora intäkter. Nu överväger det isländska mejeriet att börja tillverka skyr på plats. Det skulle innebära att konsumenterna kunde välja mellan skyr från två olika producenter - bägge med isländska rötter, skriver Morgunblaðið.

Skyr från isländska MS exporteras i dag främst till Finland och USA. I Nordamerika säljs skyr bland annat i Whole Foods butiker på östkusten. Under 2011 exporterades omkring 120 ton skyr till USA.

Intresset pekar visserligen uppåt, men tullar och transportkostnader gör att MS har svårt att göra några större förtjänster på exporten. Detta trots att skyr har funnits på den amerikanska marknaden i några år och en hel del marknadsföringsinsatser från mejeriets sida.

Därför undersöker nu MS möjligheterna att tillverka skyr på plats i USA. Detta skulle både ge lägre priser för konsumenterna och föra mejeriet närmare kunderna och målet att ta marknadsandelar. Jón Axel Pétursson, som basar över mejeriets försäljnings- och marknadsavdelning, säger i Morgunblaðið att en satsning på produktion i Nordamerika är nödvändig för att kunna växa:
"Enda sättet till att nå något slags framgång för skyr där är att tillverka på plats. Vi funderar över detta."
På den amerikanska marknaden finns sedan tidigare även Siggi's skyr, ett företag grundat av en utflyttad islänning som i liten skala tillverkar och säljer skyr på östkusten. Siggi's skyr säljs också av Whole Foods.

Här kan du läsa mer om exporten av skyr.