onsdag 16 januari 2013

Stoppade EU-förhandlingar hade orsakat regeringskris

Om alltinget hade röstat för att stoppa förhandlingarna om EU-medlemskap hade regeringen spruckit. Därför petades Jón Bjarnason från utrikesnämnden. Det uppger statsminister Jóhanna Sigurðardóttir för RÚV. Samtidigt avfärdar hon den interna kritiken mot att ta en paus i förhandlingarna. Det hade enligt regeringschefen ändå inte funnits några utsikter för att börja diskutera fiske och jordbrukspolitik före alltingsvalet.

När alltinget återsamlades i måndags meddelade Jóhanna Sigurðardóttir att Island lägger förhandlingarna om EU-medlemskap på is tills efter alltingsvalet i april. Socialdemokraterna tvingades till en kompromiss eftersom frågan blir allt besvärligare för koalitionspartnern Gröna vänstern. Reträtten har fått intern kritik. Samtidigt gick inte Jóhanna Sigurðardóttir lottlös från uppgörelsen. Samtidigt sparkades Jón Bjarnason från alltingets utrikesnämnd.

I nämnden hade Gröna vänsterns Jón Bjarnason gjort upp med den borgerliga oppositionen, Framstegspartiet och Självständighetspartiet, och därmed skapat en majoritet för att dra tillbaka Islands ansökan om EU-medlemskap. Med ett ja i nämnden hade frågan gått vidare till parlamentet. I takt med att valdagen närmar sig blir också allt fler av Gröna vänsterns ledamöter frestade att trycka på ja-knappen vid en sådan omröstning. Den risken ville Jóhanna Sigurðardóttir undvika.

I utbyte petades alltså Jón Bjarnason från sin plats i utrikesnämnden efter påtryckningar från Socialdemokraterna, och ersattes av en ledamot lojal med regeringens linje i EU-frågan.

I annat fall hade regeringssamarbetet varit hotat. Jóhanna Sigurðardóttir säger till RÚV att ett alltingsbeslut om att avbryta förhandlingarna om EU-medlemskap hade utlöst en regeringskris:
"Det är helt uppenbart att samarbetet mellan dessa partier hade behövt omvärderas och det hade inte gått längre om ett sådant förslag hade godkänts."
Beskedet innebär att den rödgröna minoritetsregeringen överlever mandatperioden ut. Om koalitionen ska kunna regera vidare finns dock flera problem - och det handlar inte bara om svaga opinionssiffror. Visserligen har ingen annan socialdemokrat investerat lika mycket politisk prestige i EU-frågan som Jóhanna Sigurðardóttir, men oavsett om hennes efterträdare blir den högerorienterade Árni Páll Árnason eller traditionalisten Guðbjartur Hannesson lär ingen av dem kompromissa bort frågan om fortsatta förhandlingar vid en regeringsbildning.

Gröna vänsterns Steingrímur J. Sigfússon tycks vara redo att tillåta fortsatta förhandlingar efter valet, trots att det knappast är ett besked som faller partiets väljare på läppen. Frågan är om han ännu en gång kan samla stöd för den linjen.

Både för att kunna regera vidare och få stöd för EU-linjen lär Socialdemokraterna behöva vända sig till Ljus framtid. Där ligger i dagsläget koalitionens enda realistiska stöd att fortsätta regera.

Det första budet om att bilda regering hade dock i dagsläget med all sannolikhet gått till Självständighetspartiet. Opinionsmätningarna ger Bjarni Benediktsson möjlighet att bilda koalition med vilket som helst av de övriga fyra partierna som når över femprocentsspärren, även om Framstegspartiet lär vara förstavalet.

Här kan du läsa mer om Island och EU.