söndag 6 januari 2013

Vill satsa på Kjölur för att locka fler turister

För 300 miljoner isländska kronor skulle Kjölur kunna hållas öppen betydligt längre under sommarhalvåret. Och höglandsvägen skulle inte bara tjäna turister - vid jordskalv som förstör asfalterade vägar skulle grusvägen mellan norra och södra Island kunna visa sig användbar. Därför hoppas nu företagare som ägnar sig åt turism längs med Kjölur att regeringen vill satsa pengar på att förbättra vägen.

Den drygt 16 mil långa Kjölur förbinder norra och södra Island genom en genväg över höglandet. Leden upptäcktes redan under sagornas tid, och har sedan dess varit den mest nyttjade höglandsvägen.

I normala fall är vägen öppen tre månader om året - från en bit in i juni till en bit in i september. Ibland kan snörika och kalla vintrar då tjälen hänger kvar länge tvinga fram senare öppningar. Det är visserligen sällan några problem att snöröja vägen i juni, men om det är blött kan trafiken orsaka skador.

Vegagerðin saknar resurser att ploga vägen. I den infrastrukturplan som gäller fram till år 2014 finns heller inga nya pengar till Kjölur. I våras bekostade därför företagare snöröjning för att försäkra sig om ett tidigt öppningsdatum.

Nu har de företagare som ägnar sig åt turism längs med höglandsvägen vänt sig till alltinget för att försöka få fram pengar. I somras var vägen i sällsynt dåligt skick. Gunnar Guðjónsson, som tar emot turister vid Hveravellir, säger i Morgunblaðið att en bättre väg är en förutsättning för att höglandsturismen ska kunna utvecklas. Förbättringar för 300 miljoner isländska kronor skulle bana vägen för detta:
"Detta skulle bli en turistväg som skulle vara framkomlig mycket längre på året än vad som nu är fallet. Vägen skulle också kunna bli ett allmänintresse som vore möjlig att röja när som helst om exempelvis jordskalv skulle inträffa. Vi vet att det inte är möjligt att ha en asfalterad väg där."
En företagardelegation har haft ett möte med alltingets kommunikationsnämnd för att framföra sina idéer. Förra året motionerade åtta alltingsledamöter om att Kjölur skulle byggas ut till en vinterväg för att erbjuda en kortare körsträcka mellan södra och norra Island.

Här kan du läsa mer om Kjölur.