söndag 3 februari 2013

Dagens bonuscitat

"Svaret är jakande. Kravet ställdes att alla ministrar i regeringen skulle vara överens i denna fråga. Annars skulle regeringen avgå. Jag ville varken böja mig under detta eller spränga regeringen. Jag ville fortsätta regeringssamarbetet men jag ville inte acceptera Icesave-avtalet. Och av den orsaken blev resultatet att jag avsade mig ministerämbetet."

Inrikesminister Ögmundur Jónasson bekräftade i alltinget på en fråga från Framstegspartiets Ásmundur Einar Daðason att han hösten 2009 avgick som hälsominister på grund av Icesave-tvisten.