fredag 1 februari 2013

Dagens citat

"Jag tror att om majoriteten av alltinget, som stod bakom detta åtal, hade fått en fällande dom mot mig för Icesave-delen så hade de underminerat Islands argumentation inför Efta-domstolen. Om de inför landsdomstolen hade lyckats bevisa att statsministern hade gjort sig skyldig till vissa saker hade de samtidigt lagt vapen i händerna på motparten inför Efta-domstolen."

Tidigare statsministern Geir H. Haarde i RÚV om utgången i rättsprocessen mot honom och Icesave-tvisten.