måndag 4 februari 2013

Dagens citat

"De landene som vanligvis er fanebærere for internasjonal solidaritet, glimrer med sitt fravær når Storbritannia iverksetter terrorlover mot Island. EFTA-domstolenes kjennelse er i realiteten ikke bare en frikjennelse av det islandske folk. Det kaster også et nytt lys på den groteske utpressingen britene, nederlenderne og IMF iverksatte."

Steinar Mediaas, ekonomisk kommentator för NRK, skriver i NRK att de nordiska länderna svek Island genom att backa upp de politiska och ekonomiska påtryckningarna från Nederländerna, Storbritannien och EU i Icesave-tvisten.