lördag 9 februari 2013

Fortsatt uppåt för Framstegspartiet och Ljus framtid

Bara var fjärde väljare skulle lägga sin röst på något av regeringspartierna om det var val till alltinget i dag. Samtidigt fortsätter Framstegspartiet och Ljus framtid att locka nya sympatisörer. Självständighetspartiet är alltjämt Islands största parti men har tappat mark under året. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

Med två och en halv månad kvar av mandatperioden har två isländska partier uppåtgående kurvor. Tre av de etablerade partierna ligger däremot kvar på låga nivåer eller är på väg nedåt i opinionen.

Två händelser under året har i stor utsträckning påverkat väljarsympatierna. Dels Efta-domstolens slutsats att Island inte är skyldigt att ansvara för insättningsgarantin knuten till Landsbankis Icesave, dels kompromissen mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern att lägga förhandlingarna om EU-medlemskap på is fram till valet.

Icesave-domen gynnar framför allt Framstegspartiet som konsekvent kämpat emot alla uppgörelser med Storbritannien och Nederländerna. Förhandlingsstoppet talar för Ljus framtid som lockar till sig väljare som anser att Socialdemokraterna har svikit sin hållning i EU-frågan.

Framstegspartiet klättrar till 19,5 procent i opinionen, en ökning med 4,7 procentenheter jämfört med den föregående mätningen som utfördes två veckor tidigare. Ljus framtids uppåtgående trend fortsätter. Partiet har nu stöd av 17,8 procent av väljarna.

Däremot fortsätter kräftgången för regeringspartierna. Socialdemokraterna får nu 16,2 procent och Gröna vänstern 8,6 procent. En något större andel av väljarkåren, 30,1 procent, säger sig dock stödja den rödgröna koalitionen.

I särklass störst är alltjämt Självständighetspartiet med 33 procent av opinionen. Jämfört med decembermätningen har dock stödet backat med 4,4 procentenheter.

Inga andra partier är i närheten att klara sig över femprocentsspärren. Höger-gröna får 1,8 procent, Gryning 0,9 procent, Solidaritet 0,7 procent och övriga partier 1,4 procent.

Nästan var fjärde väljare uppgav att de avsåg att rösta blankt eller inte alls eller att de inte bestämt sig för något parti.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.