måndag 25 februari 2013

Gröna vänstern vill fullfölja Islands EU-förhandlingar

Island ska inom begränsade tidsramar slutföra förhandlingarna om EU-medlemskap. Därefter ska folket avgöra om Island ska gå med i unionen eller inte. Det något överraskande beslutet fattades vid Gröna vänsterns landsmöte i Reykjavík i helgen. Mindre överraskande var att Katrín Jakobsdóttir valdes till ny partiledare efter Steingrímur J. Sigfússon. Ny vice ordförande blev Björn Valur Gíslason.

Med 98,4 procent av rösterna valdes Katrín Jakobsdóttir i helgen till ny ledare för Gröna vänstern. Hon efterträder Steingrímur J. Sigfússon som basat över partiet ända sedan det grundades 1999. Katrín Jakobsdóttir har varit vice ordförande sedan 2003. Någon motkandidat fanns inte.

I sitt installationstal förespråkade Katrín Jakobsdóttir ett näringsliv som växer på hållbar grund. Även om de fyra senaste åren varit svåra - hon mindes bland annat att hon fick kritik för att hon inför förra valet utlovade sänkt köpkraft och högre skatter - har utvecklingen vänt och Island är på väg att resa sig ur krisen. Trots att ekonomin återhämtar sig har det politiska klimatet inte förbättrats:
"Kraschen förde med sig svårigheter och minskande tilltro till samhället och dess institutioner. Efter kraschen har vackra löften om debattkulturen inte infriats. Skyttegravskriget inom politiken har lyckats att ytterligare minska förtroendet för politiker. Därför tycker jag att det är viktigt att säga att jag inte ser på någon som arbetar inom politiken på Island som min fiende. Prioriteringarna är sannerligen olika och jag är djupt oense med vissa politiker som jag dock uppskattar mycket. Vi blir förmodligen aldrig överens om vad som är bäst för Island, men samtidigt anser jag att det vore bättre för samhället om människor inte alltid spelade på denna stora ovänskapen inför medierna. Politik på Island är ofta som ett lekprogram där frågor kring vilka det kanske hade kunnats nå enighet blåses upp som tvistefrågor eftersom det passar, och alltingsledamöter som man mycket väl känner som de artigaste och hövligaste människor ses aldrig i medierna annat än som rasande och fräsande. Så är det naturligtvis över hela världen, men problemet är att det isländska folket har tappat intresset för denna lek och lever sig inte in i teatern och jag måste medge att jag förstår det mycket väl. Vi har alla mycket bättre saker att göra av vår tid."
Alltingsledamoten Björn Valur Gíslason valdes till vice ordförande med 57 procent av rösterna. Daníel Haukur Arnarsson, som sitter i styrelsen för partiets ungdomsförbund, fick 22 procent och bonden Þorsteinn Bergsson 21 procent. Sóley Tómasdóttir och Hildur Traustadóttir fick nytt förtroende som sekreterare respektive kassör.

Gröna vänstern förnyade under landsmötet ställningstagandet att Island bör stå utanför EU. Men något överraskande fick förslaget om att förhandlingarna om EU-medlemskap ska slutföras majoritet, 83 röster mot 72. Den förlorande sidan ville att förhandlingarna skulle fortsätta först efter ett ja i en folkomröstning. Partiet vill dock se en snäv tidsgräns för förhandlingarna, sannolikt ett år efter valet, för att slutföra processen.

Inrikesminister Ögmundur Jónasson argumenterade i debatten för att Gröna vänstern med alla medel skulle signalera att isländskt EU-medlemskap är uteslutet. Alltingsledamoten Árni Þór Sigurðsson och Katrín Jakobsdóttir hävdade att det demokratiskt riktiga vore att låta folket avgöra förhandlingarnas framtid. Katrín Jakobsdóttir lovade dock att respektera landsmötets beslut. Miljöminister Svandís Svavarsdóttir, Björn Valur Gíslason och Sóley Tómasdóttir ansåg däremot att förhandlingarna nått så långt att de borde fullföljas.

Gröna vänstern förefaller ha fattat ett pragmatiskt beslut om EU-förhandlingarna. I linje med detta fälldes också ungdomsförbundets förslag om att inte ingå i ett regeringssamarbete med Självständighetspartiet. Om Gröna vänstern inte ska förlora makten efter valet behöver partiet hålla alla dörrar öppna.

Huvudspåret är en fortsatt koalition med Socialdemokraterna. Tillsammans med Ljus framtid är det inte uteslutet att de rödgröna på nytt skulle kunna nå majoritet. Men både Ljus framtid och Socialdemokraterna driver linjen om att förhandlingarna om EU-medlemskap ska fullföljas. Ett motsatt ultimatum från Gröna vänstern, som i dagsläget är det svagaste av de tre partierna i opinionen, vore synonymt med att säga nej till regeringsmakten.

Tillsammans med Självständighetspartiet skulle EU-frågan bli lättare att hantera. Få av Gröna vänsterns väljare skulle beklaga att ansökan om medlemskap drogs tillbaka - i synnerhet om det skulle ske efter en folkomröstning.

Här kan du läsa mer om Gröna vänstern.