måndag 18 februari 2013

Grundlagsrådsledamöter bildar politiskt parti

Ekonomiprofessorn Þorvaldur Gylfason blir ordförande för Lýðræðisvaktin. Det nybildade partiet samlar flera grundlagsrådsledamöter. Målet är att ta plats i alltinget i vårens val - och där driva på för att förslaget till ny författning ska bli verklighet och bidra till att Island kommer ikapp de övriga nordiska länderna när det gäller levnadsstandard.

Att flera av grundlagsrådets ledamöter övervägt att ge sig in i politiken har knappast varit någon hemlighet. Ihärdiga rykten har bland annat pekat ut Þorvaldur Gylfason och läkaren Lýður Árnason som tänkbara initiativtagare till en partibildning. I det nya partiet återfinns nu fem av grundlagsrådets ledamöter - även Örn Bárður Jónsson, Arnfríður Guðmundsdóttir och Pétur Gunnlaugsson står också bakom Lýðræðisvaktin.

Alltinget brukar i regel rymma fem partier. Detta val står det redan klart att rekordmånga partier kommer att kandidera till parlamentet. Men det är sannolikt också så att många av de nya småpartierna främst kommer att konkurrera med varandra, och därmed får det svårt att klara femprocentsspärren.

När Gryning bildades för ett år sedan var syftet att bli ett paraply för olika mindre politiska partier. Med några gemensamma grundprinciper skulle de kunna hjälpa varandra in i parlamentet. Rörelsen, Medborgarrörelsen och Liberalerna ställde sig bakom initiativet. Men kanske sprack det redan i februari förra året när Lilja Mósesdóttir trots många propåer från Gryning valde att bilda det egna partiet Solidaritet. Och Rörelsens Birgitta Jónsdóttir anslöt sig senare till Piratpartiet.

Solidaritet tog nyligen beslutet att inte ställa upp i vårens val. Möjligen gjorde det att Gryning kunde andas ut något och kanske räkna in några nya sympatisörer. Men med Lýðræðisvaktins tillkomst står det klart att konkurrensen om de väljare som har en ny grundlag och hushållens skuldbörda som hjärtefrågor hårdnar på nytt.

Regeringen ser inte ut att lyckas driva igenom en ny grundlag före valet. I stället har den rödgröna koalitionen motvilligt börjat att diskutera möjligheterna att bryta ut enstaka delar av förslaget och åtminstone klubba dem innan parlamentet upplöses.

Förtroendet för att så ska ske tycks från Lýðræðisvaktins sida vara måttligt. Den färske ordföranden Þorvaldur Gylfason, som är professor i ekonomi vid Háskóli Íslands, säger i DV att partiet har tre huvudfrågor:
"Vi vill att alltinget respekterar folkets vilja i konstitutionsfrågan och vi vill bidra till att det i nästa allting finns en majoritet för en bekräftelse av förslaget som vi litar på att det nuvarande alltinget, som det har lovat, godkänner före sessionens slut och som två tredjedelar av folket har lagt sin välsignelse över. För det andra vill vi hjälpa till att omförhandla de lagar som behöver förändras för att vara förenliga med den nya grundlagen. Där syftar jag på vallagen, fiskerilagen, informationslagen och andra lagar. För det tredje och sista vill vi gärna lägga handen på plogen för att påskynda Islands återhämtning efter kraschen. För Island har hamnat på efterkälken jämfört med de andra nordiska länderna när det gäller levnadsstandard, och det behöver upphöra så snart som möjligt om vi ska kunna behålla unga människor hemma."
Lýðræðisvaktin, som fritt kan översättas Demokrativäktaren, Demokrativakten eller Demokratibevakaren, tänker ställa upp i samtliga sex valkretsar. Ett av skälen till att ledamöterna av grundlagsrådet tillsammans gått ihop om att bilda ett parti är att ge medborgarna ett alternativ. Þorvaldur Gylfason uppger i DV att enda sättet att ta reda på om det finns ett behov för ett parti som Lýðræðisvaktin är genom att ställa upp i valet.

Lýður Árnason har redan tagit steget från Gryning till Lýðræðisvaktin. Han säger i Morgunblaðið att han hade hoppats att Gryning skulle bli en politisk kraft som samlade människor från olika samhällsskikt och lyckades locka till sig många välkända debattörer. Så blev det inte. Därför startade han eget:
"Så jag övergav bara den skutan och ville försöka att grunda en annan kandidatur på en annan arena och det är på väg att lyckas nu."
En annan som lämnat Gryning och funderar på det nya partiet är enligt DV Daði Ingólfsson. Han är också en av grundarna av Samtök um nýja stjórnarskrá, en förening som verkat för att förslaget till ny grundlag ska bli verklighet.

Vice ordförande i det nya partiet är Sigríður Ólafsdóttir.

Här kan du läsa mer om vårens alltingsval.