lördag 2 februari 2013

Hemöns blåshål snart utan egen väderobservatör

En av Europas blåsigaste platser blir utan bemannad väderstation. I vår byts tekniken på Stórhöfði på Hemön ut till helautomatisk. Därmed försvinner yrket som väderobservatör från Islands sydligaste bosättning. Kvar i landet finns trettiotalet bemannade stationer och över 300 som skickar automatiska rapporter om vädret till Veðurstofa Íslands.

År 2007 togs fyren på Stórhöfði ur bruk. Den legendariske fyrvaktaren Óskar Jakob Sigurðsson passade då på att flytta från Hemöns vindpinade sydspets till Västmannaöarnas enda tätort. Han hade då inte bara bott i fyrvaktarstugan sedan födseln 1937, utan också använt platsen för att sätta världsrekord i ringmärkning av fåglar. Han har ringmärkt över 90 000 fåglar, de flesta av dem lunnefåglar.

Sonen Pálmi Freyr Óskarsson tog år 2007 över uppdraget, som består i att skicka en rapport var tredje timme, alltså åtta rapporter om dygnet. Men den 1 maj i år är det slut. Då tar en obemannad väderstation över uppgifterna.

På Island har Veðurstofa Íslands ett nätverk med drygt 250 obemannade väderstationer. Dessutom finns ytterligare nittiotalet bemannade stationer. En tredjedel av dessa fungerar som stationen på Stórhöfði och rapporterar var tredje timme dygnet runt. Övriga läser av nederbörd och snödjup en gång om dagen.

Sedan tidigare finns en obemannad väderstation i Hemöns centrum och en på flygplatsen. De visar dock sällan lika extrema resultat som stationen på Stórhöfði. Halvön, som knyts ihop med övriga Hemön av en smal landtunga, är nämligen en av Europas blåsigaste platser. Här kan det blåsa storm eller orkan i snitt vart sjätte dygn.

Óðinn Þórarinsson vid Veðurstofa Íslands säger i Morgunblaðið att utvecklingen mot fler obemannade stationer kommer att fortsätta. På de platser där de försvinner fortsätter dock manuell mätning av nederbörd och snödjup varje morgon:
"Vi har de senaste åren byggt upp ett nätverk av automatiska stationer för att ta över och det kommer att fortsätta att utvecklas i den riktningen. ... Vi utnyttjar ofta tillfället när människor börjar att bli gamla, men det är också så att det kan vara svårt att få människor att binda sig till detta arbete. Även om det kanske inte tar lång tid varje gång är det ett stort åtagande att behöva skicka fem till åtta rapporter om dygnet."
Här kan du läsa mer om Stórhöfði.