tisdag 26 februari 2013

Journalist: Jón Ásgeir försöker pressa enskilda reportrar

Jón Ásgeir Jóhannesson är dömd för skattebrott, står åtalad för ekonomisk brottslighet och inblandad i flera härvor som utreds av åklagare. Samtidigt har han fått ett nytt toppjobb inom mediekoncernen 365. Dessa kopplingar är inte bara negativa för mediernas trovärdighet. Dessutom försöker Jón Ásgeir Jóhannesson genom osmakliga påtryckningar att påverka vad som rapporteras om honom i de egna medierna. Det hävdar Magnús Halldórsson, journalist inom 365-koncernen, i ett debattinlägg som snabbt fick enorm uppmärksamhet och spridning.

I 365-koncernen ingår dagstidningen Fréttablaðið, tv-kanalen Stöð 2, webbplatsen Vísir och radiostationen Bylgjan. Jón Ásgeir Jóhannesson utsågs nyligen till utvecklingsansvarig för hela koncernen. Hans fru, Ingibjörg Pálmadóttir, kontrollerar samtidigt 90 procent av aktierna i bolaget.

Jón Ásgeir Jóhannesson är en synnerligen omstridd affärsman. Han har fällts för skattebrott, står åtalad för ekonomisk brottslighet och är inblandad i ytterligare härvor av misstänkt brottslighet med koppling till finanskrisen. Vid flera tidigare tillfällen har han anklagats för att utnyttja sin position till att försöka påverka rapporteringen om sig själv i de egna medierna eller för att försöka bli av med anställda som besvärar honom.

DV avslöjade till exempel tidigare att Jón Ásgeir Jóhannesson hösten 2009 försökte få en nyanställd journalist sparkad från Fréttablaðið. Jón Ásgeir Jóhannesson hade nyligen i en intervju berättat om vilka tillgångar han förlorat i bankkraschen. Journalisten tyckte synd om honom och startade därför på Facebook en insamling åt honom. Målet var att få ihop 312 miljarder isländska kronor, slutnotan för Jón Ásgeir Jóhannessons detaljhandelsimperium Baugurs konkurs.

Jón Ásgeir Jóhannesson uppskattade inte omtanken. I stället vände han sig till chefredaktören Jón Kaldal och vd:n Ari Edwald med kravet på att journalisten skulle få sparken. Ari Edwald instämde i kravet medan Jón Kaldal visserligen ansåg att journalistens beteende kunde betraktas som mindre lämpligt, men att det inte på något sätt utgjorde skäl för uppsägning. Jón Kaldal lyckades få behålla journalisten. Själv fick han i stället sparken några månader senare.

Nu är det Magnús Halldórsson, nyhetschef för Stöð 2:s ekonomiavdelning, som hamnat i blåsväder. I en artikel i Vísir skriver han att det är olämpligt att Jón Ásgeir Jóhannesson får ett nytt toppjobb inom koncernen samtidigt som han är dömd för och misstänks för ekonomisk brottslighet. Det förhållandet gör att publiken med viss rätt kan ifrågasätta om rapporteringen om Jón Ásgeir Jóhannessons affärer är objektiv:
"Detta är respektlöshet inför det som har all betydelse i journalistiskt arbete, den redaktionella trovärdigheten. Medier är inte som många andra sektorer när det gäller detta. Det vore enkelt att göra nytta för företaget och dess anställda genom att ta beslutet att Jón Ásgeir inte kommer nära jobb för företaget medan ovissheten om han är en stor manschettbrottsling eller inte avgörs i domstolar. Det är ingen liten sak. Den ovissheten föreligger sannerligen, enligt åtal och pågående utredningar, och den är olämplig för trovärdigheten i den nyhetsrapportering som journalister utövar nu i en historisk tid där uppgörelser med de exempellösa händelserna hösten 2008 och åren däromkring står som högst. Den är också värst för läsare, lyssnare och tittare. De tvivlar på nyhetsrapporteringens hederlighet på grund av Jón Ásgeir och hans kopplingar till ägarskapet."
Magnús Halldórsson skriver vidare att Jón Ásgeir Jóhannesson vid flera tillfällen ska ha försökt pressa journalister när det gäller rapporteringen om hans egna affärer. Påtryckningarna sägs ha varit "osmakliga" och ska ha gått ut på att försöka få Jón Ásgeir Jóhannesson att framstå i god dager.

Påtryckningarna har bestått i att Jón Ásgeir Jóhannesson vänt sig till ledningen med klagomål på enskilda journalister. Trots att inga felaktigheter förekommit i rapporteringen har han använt sina kontakter i företagets topp för att komma åt enskilda anställda. Detta tycks enligt Magnús Halldórsson ha varit så vanligt att Jón Ásgeir Jóhannesson aldrig tyckts fundera på lämpligheten i detta.

Artikeln fick ett starkt gensvar. Ett stort antal kollegor inom 365-koncernen har enligt Magnús Halldórsson gillat, delat eller kommenterat artikeln. Många ska också ha haft liknande upplevelser av Jón Ásgeir Jóhannesson, uppger DV.

Ólafur Stephensen, chefredaktör för Fréttablaðið, sade i Bylgjan att "en hederlig journalist som Magnús inte pratar strunt" och att han själv vid flera tillfällen utsatts för påtryckningar av Jón Ásgeir Jóhannesson. Han ska då ha hört av sig till redaktionen för att klaga på hur nyheter gällande honom själv presenterats och försökt påverka detta. Ólafur Stephensen ska då ha lutat sig mot koncernens etiska regler som säger att det inte ska tas särskild hänsyn till missnöje från ägare eller närstående i tidningens rapportering.

Vd:n Ari Edwald har en annan åsikt. I Morgunblaðið säger han att Magnús Halldórsson dels går för långt i sin kritik och utanför sitt ansvarsområde, dels att han borde ha framfört kritiken internt i stället för genom en artikel. I DV ställer sig Ari Edwald frågande till Magnús Halldórssons agerande och anklagar honom för att hålla på med billiga felaktigheter och undanflykter. De gånger Jón Ásgeir Jóhannesson haft synpunkter på rapporteringen har dessa varit motiverade. Det har enligt Ari Edwald då handlat om att Jón Ásgeir Jóhannesson inte fått möjlighet att kommentera publiceringarna.

Jón Ásgeir Jóhannesson säger i DV att han inte får någon särbehandling på grund av sin position inom koncernen. Han ska heller aldrig försökt stoppa eller dra tillbaka någon publicering:
"Jag har dock vid några tillfällen anmärkt mot nyheter som publicerats i 365-medier om jag har ansett att det farits med osanning och att företagets etiska regler brutits. Jag anser mig ha rätt till det precis som andra som det rapporteras om i företagets medier varje gång. Detta gäller även andra medier - där har jag haft liknande anmärkningar. Det som har kommit fram i dag och i går genom Ólafur och Magnús är att någon nyhet som har gällt mig eller mitt aldrig har ändrats eller dragits tillbaka. Det är huvudsaken."
Att försöka belägga någon journalist med munkavle är enligt Jón Ásgeir Jóhannesson inte aktuellt. Däremot är han i DV mycket kritisk till Magnús Halldórsson och säger att det enda syftet med artikeln är "att förstöra för företaget och dess anställda. Ett sådant tillvägagångssätt är i bästa fall skamligt."

Här kan du läsa mer om Jón Ásgeir Jóhannesson.