tisdag 19 februari 2013

Landsbygdspartiet vill driva glesbygdsfrågor i alltingetSamma livsvillkor i städerna som på landsbygden. Garantier för att fiskelägen inte kan förlora alla fiskerättigheter. Statligt subventionerade transporter. Rätt till skolgång i hembygden fram till 20 år. Stopp för skattesystemet där Reykjavíkområdet tar mer av glesbygden än vad det ger tillbaka. Och Simbi & Hrútspungarnir som isländskt Eurovisionbidrag. Det är några av de politiska grundstenarna hos Landsbygdspartiet. Det nybildade partiet siktar på att ställa upp i vårens alltingsval.

På landsbygden finns ofta ett missnöje med de etablerade partierna. Många glesbygdsbor anser att eftersom de flesta väljarna återfinns i Reykjavíkområdet lönar det sig också politiskt i alltinget att öronmärka pengar för statliga investeringar till huvudstadsregionen. Detta trots att landsbygdsbefolkningen betalar mer i skatt än vad den får tillbaka.

Det är inte första gången som någon försöker angripa problematiken genom att grunda ett politiskt parti som fokuserar på glesbygdsfrågor. Framstegspartiet har av tradition ett starkt stöd bland landsbygdens bönder. Liberalerna bildades med en omfördelning av fiskekvoterna till landsbygdens fördel som en av hjärtefrågorna. Och nu vill Landsbyggðarflokkurinn, Landsbygdspartiet, representera glesbygden i parlamentet.

Landsbygdspartiets mål är att ta ett helhetsgrepp på glesbygdsfrågorna. Grundare är Magnús Hávarðarson från Bolungarvík i Västfjordarna. På hemsidan har han listat en mängd sakpolitiska frågor han vill driva, men uppmanar också intresserade att ansluta sig till diskussionen och partiet.

På programmet återfinns många klassiska landsbygdsfrågor. Magnús Hávarðarson vill bland annat se till så att värmekostnaderna är likvärdiga över hela landet, att skattesystemet används för att skapa jämbördiga livsvillkor, att transporter subventioneras för att hålla nere priser i glesbygden samt förbättra företagens konkurrenskraft, att säkra en bättre elförsörjning, att public service-bolaget RÚV återupptar sina regionalsändningar, att fler äldreboenden byggs på landsbygden så att äldre inte tvingas att flytta till Reykjavík på ålderns höst och garantier för att barn och ungdomar ska kunna genomföra sin skolgång i närområdet ända fram till 20-årsdagen.

Fisket är en annan viktig fråga. Dels vill Landsbygdspartiet främja hållbart och småskaligt fiske, dels vill partiet också se till så att fiskelägen inte plötsligt kan bli av med samtliga kvoter om de säljs från orten. I så fall ska ett slags nödvärnsrätt träda in som gör det möjligt att fortsätta att fiska. Landsbygdspartiet vill också på prov släppa fisket med långrev fritt.

Allt i utkastet till punktprogram ska dock inte tas på fullt allvar. Landsbygdspartiet vill nämligen också att Simbi & Hrútspungarnir ska garanteras uppdraget som Islands representanter i Eurovision Song Contest. Simbi och hans fårtestiklar gick förra året till final i den isländska melodifestivalen med det ironiska bidraget Hey, en låt som handlar om svält, sjuryggsfiske, surhaj, jäst rocka och syrade fårtestiklar.

Magnús Hávarðarson är i en intervju med Bæjarins Besta noga med att poängtera att han inte förespråkar att landsbygden ska ha bättre villkor än Reykjavíkområdet. Men däremot eftersträvar han att alla ska ha samma förutsättningar oavsett bostadsort:
"Det är inte alls så att vi ställer människor i två olika lag. Vi vill bara att alla ska sitta vid samma bord. Såtillvida vill vi naturligtvis huvudstaden väl."
Magnús Hávarðarson anser att dagens glesbygdspolitik är ett misslyckande. Frågorna som rör landsbygden drunknar enligt honom ofta i den politiska vardagen. Han säger i Bæjarins Besta att om inget görs kommer på sikt glesbygden att avfolkas mer och mer:
"Vill vi att detta blir som med Jökulfirðir, där människor packade ihop och flyttade?"
Landsbygdspartiets mål är att ställa upp i vårens alltingsval. Magnús Hávarðarson kan tänka sig att gå fram med listor i de valkretsar där partiet samlar tillräckligt många kandidater, men räknar inte med att det blir i samtliga sex distrikt. Och han tror att intresset för partiet i huvudstadsregionen kommer att vara ytterst begränsat.

Här kan du läsa mer om alltingsvalet.