onsdag 6 februari 2013

Minister överklagar inte - Blær Bjarkardóttir kan andas ut

Blær Bjarkardóttir kan andas ut. Hon får behålla sitt nyvunna förnamn resten av livet. Inrikesminister Ögmundur Jónasson tänker inte överklaga det historiska domstolsbeslutet som tar strid med namnlagen genom att tillåta ett pojknamn på en flicka. I stället öppnar han för en översyn av namnlagen.

När Blær Bjarkardóttir döptes 1997 glömde prästen att kontrollera att förnamnet var godkänt. Veckan senare upptäckte han sitt misstag - Blær var bara tillåtet som pojknamn. Mamma Björk Eiðsdóttir överklagade beslutet från Mannanafnanefnd, den nämnd som godkänner eller underkänner nya för- och mellannamn, men fick inget gehör. Lagen säger nämligen att ett namn inte kan registreras för bägge könen.

Ändå finns det ett antal namn - Blær är det vanligaste - som bärs av både män och kvinnor. Majoriteten av dem fick sina namn innan den senaste namnlagen trädde ikraft.

Förra året bestämde sig Björk Eiðsdóttir och Blær Bjarkardóttir för att ta namnstriden till domstol. De stämde isländska staten på 500 000 isländska kronor i skadestånd och kravet att Blær Bjarkardóttir skulle få behålla sitt namn. I femton år har hon i nästan samtliga sammanhang aldrig hetat något annat än Blær, men i folkbokföringen har hon haft förnamnet Stúlka ('flicka').

Héraðsdómur Reykjavíkur dömde nyligen till hennes fördel. Domstolen anser att Blær Bjarkardóttirs rätt till sitt namn i det här fallet går före statens rätt att upprätthålla regelverket. Rätten dömer alltså emot en gällande lag.

Även om Blær godkänns i det här fallet betyder det inte nödvändigtvis att det är fritt fram för andra kvinnor som också kallas Blær, men som heller aldrig kunnat använda namnet i passet eller på betalkortet. Domstolen hänvisar till de speciella omständigheterna i just detta fall, och lagen som innebär att Blær inte accepteras som kvinnonamn har inte ändrats.

Men inrikesminister Ögmundur Jónasson öppnar nu för en översyn av den isländska namnlagen. Han säger till Vísir att han inte tänker överklaga domstolens beslut:
"Vi tar lagen och granskar den och har bland annat i åtanke om lagen kan vara ett barn av sin tid."
Beskedet innebär att Blær Bjarkardóttir får behålla sitt namn. Björk Eiðsdóttir säger till Vísir att risken för ett överklagande fanns i bakhuvudet och att det inneburit ett osäkerhetsmoment. En sådan rättsprocess hade sannolikt tagit minst ett år:
"Detta är fantastiska nyheter. ... Då kan vi fira på riktigt. Då är det här en slutlig seger. ... Jag funderade just på om det inte vore fint om massor av folk gick och döpte sina döttrar till Blær så att det skulle bli svårare att riva upp domen."
Här kan du läsa mer om Blær Bjarkardóttirs kamp för sitt namn.