torsdag 14 februari 2013

Motståndet ökar - två av tre säger nej till EU-medlemskap

Islänningarna blir alltmer negativt inställda till EU-medlemskap. Hela 63,3 procent säger nej till att gå med i unionen. Motståndet är störst bland personer bosatta på landsbygden, yngre, låginkomsttagare och kvinnor. Av den borgerliga oppositionens väljare vill bara var trettonde se ett isländskt EU-inträde. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

EU:s nederlag i Icesave-tvisten har fått Framstegspartiet och presidenten Ólafur Ragnar Grímsson att snabbt stiga i popularitet. Samtidigt noterar de rödgröna regeringspartierna bottensiffror i opinionsundersökningarna. Men Efta-domstolens avgörande i Icesave-dispyten tycks däremot inte ha påverkat inställningen till EU nämnvärt. Trenden är tämligen stabil - motståndet mot EU-medlemskap ökar sakta men säkert.

Det har snart gått fyra år sedan en majoritet av alltinget ställde sig bakom Islands ansökan om medlemskap. Sedan dess har det inte i någon opinionsmätning funnits en majoritet för ett inträde. I MMR:s undersökningar har de två senaste åren motståndarna varit dubbelt så många som anhängarna - och gapet mellan ja- och nej-sidan ökar ständigt.

Nu uppger 63,3 procent att de är emot isländskt EU-medlemskap, en ökning med 0,6 procentenheter under de senaste två veckorna. Samtidigt har andelen positiva till EU-inträde minskat med lika mycket - från 25 procent till 24,4 procent.

Hela 78 procent av Socialdemokraternas väljare förespråkar ett medlemskap i unionen. Även bland Ljus framtids sympatisörer är ja-sidan starkare än nej-sidan, 49,7 procent respektive 32,2 procent. Hos de tre övriga alltingspartierna är motståndet kompakt. Av Gröna vänsterns anhängare är 22,3 procent positiva till ett medlemskap, hos Framstegspartiet är siffran 7,7 procent och Självständighetspartiet 7,4 procent.

Skillnaderna mellan olika grupper är stora. I Reykjavíkområdet vill 28,2 procent gå med i EU, på landsbygden bara 18,8 procent. Hela 28,5 procent av de isländska männen säger ja till EU medan bara 19,2 procent av kvinnorna delar den åsikten. Bland personer mellan 50 och 67 år gör 33,2 procent tummen upp för EU-inträde, men motsvarande siffra i åldersgruppen 18 till 29 år är bara 15,6 procent.

Även högavlönade - personer med en månadsinkomst mellan 600 000 och 799 000 isländska kronor - ser i  större utsträckning än andra positivt på att Island ansluter sig till EU. Här är 32,2 procent för ett inträde i unionen. Bland låginkomsttagarna, som tjänar mindre än 250 000 kronor i månaden, är motsvarande siffra bara 14,6 procent.

Här kan du läsa mer om EU och Island.