tisdag 19 februari 2013

Stefán Haukur Jóhannesson om Islands EU-förhandlingarIcesave-tvisten och den brittiska terrorstämplingen stack hål på den tillfälliga bubblan av starkt stöd för EU-medlemskap. De ekonomiska svårigheterna inom eurozonen har gjort att intresset för inträde i unionen är fortsatt måttligt. Det säger Stefán Haukur Jóhannesson, Islands chefsförhandlare i EU-frågan, i en intervju med Lithuania Tribune.Stefán Haukur Jóhannesson förutspår en folkomröstning om medlemskapet våren 2015. Han förutspår också att unionen kommer att backa tillräckligt när det gäller fisket för att ett isländskt medlemskap ska kunna vara aktuellt.Du ser den tredelade intervjun med Stefán Haukur Jóhannesson ovan.