lördag 16 februari 2013

Trendbrott - nu minskar arbetslösheten på Island på nytt

Arbetslösheten på Island var 5,5 procent i januari. I fem av åtta regioner hamnade fler utanför arbetsmarknaden - ändå minskade andelen islänningar som stod utan jobb med 0,2 procent. Därmed bröts en trend med fem månader med stigande arbetslöshet. Den största nedgången noterades på Suðurnes, som dock alltjämt är den hårdast drabbade regionen där nästan var tionde saknar jobb. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

I Vesturland, Västfjordarna, Norðurland eystra, Austurland och Suðurland ökade arbetslösheten under januari. I Reykjavíkområdet, Suðurnes och Norðurland vestra minskade den. Totalt sett blev det på landsbygden 20 fler arbetslösa under januari, medan antalet minskade med 292 personer i huvudstadsregionen.

Det är fortfarande Suðurnes som har de största problemen med människor som står utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten var i januari 9,5 procent. I Reykjavíkområdet var motsvarande siffra 5,8 procent, Norðurland eystra 4,9 procent, Suðurland 4,6 procent, Vesturland och Austurland 3,3 procent, Västfjordarna 3,2 procent och Norðurland vestra 2 procent.

Fyra kommuner hade full sysselsättning i januari: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Skagabyggð i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland.

5,5 procent är den lägsta januarisiffran sedan finanskrisen med full kraft slog mot arbetsmarknaden. För ett år sedan var arbetslösheten 7,2 procent. Nedgången jämfört med föregående månad, december 2012, var 0,2 procentenheter. Januari blev därmed ett trendbrott. Under fem månader i följd hade arbetslösheten ökat.

Andelen långtidsarbetslösa minskade kraftigt under januari, men detta har främst att göra med förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Omkring 750 personer, som samtliga saknat jobb i minst 42 månader, har utförsäkrats och ingår inte längre i statistiken eftersom de inte får a-kassa. Det gör att nu 43 procent av de arbetslösa varit utan jobb i minst ett halvår, och att 28 procent saknat anställning i över ett år.

Arbetslösheten bland kvinnor var i januari 5,9 procent och bland män 5,2 procent. Av dem som stod utanför arbetsmarknaden var 18 procent mellan 16 och 24 år. Lika stor andel var utländska medborgare. Av dessa var 58 procent polacker.

Vinnumálastofnun räknar inte med några större förändringar i arbetslöshetsnivån under februari. Efterfrågan på arbetskraft brukar traditionellt vara svag vid den här tiden på året.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.