söndag 17 mars 2013

Dagens bonuscitat

"Jag kan inte vara missnöjd med det. Vad som är märkligt med dessa undersökningar är att det finns en stor instabilitet i stödet och det finns fortfarande många mycket osäkra, så jag tror att nu är det rätta tillfället att göra verkliga förändringar."

Margrét Tryggvadóttir, alltingsledamot för Rörelsen som nu kandiderar för Gryning, i Vísir om partiets låga siffror i opinionsmätningarna.