fredag 15 mars 2013

Dagens citat

"Om väldigt många partier kandiderar gynnar det de största. Det tycks närmast uteslutet att det skulle vara möjligt att bilda en tvåpartiregering utan Självständighetspartiet. Generellt eftersträvar politiska partier hellre tvåpartiregeringar som ofta är mer stabila än trepartiregeringar (även om exemplen visar att det att bara två partier sitter i regeringen inte garanterar stabilitet). Bjarni Benediktssons tal på Självständighetspartiets landsmöte tyder på att han blickar åt Framstegspartiet. Men å andra sidan är styrkeförhållandena sådana att en regeringsbildning kan bli svår och då kan mycket hända."

Gunnar Helgi Kristinsson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i Eyjan om vårens alltingsval.