torsdag 21 mars 2013

Dagens citat

"Naturligtvis tycker jag inte att dessa siffror är rättvisa, men jag erkänner dock att de inte kommer som en överraskning för mig väl medveten om att det som vi var tvungna att göra inte var populärt. Vi har kanske lyckats olika bra när det gäller att inför folket tillräckligt väl argumentera för varför vi ansåg att ditt och datt måste göras."

Näringsgrensminister Steingrímur J. Sigfússon i DV om Gröna vänsterns ras i opinionen.