söndag 24 mars 2013

Dagens citat

"Du ser till din lön, utgifter, lånet som du amorterar på och allt detta är förlorat. Så är det någon där ute som säger: Om du röstar på mig då löser jag allt detta och det blir aldrig tråkigt igen. Men det är inte alltid så. Verkligheten är lite mer komplicerad än så. Detta angreppssätt behöver förändras. Vi behöver börja tala om politik på en mer filosofisk, bredare och öppnare grund. Vad är politikernas framtidsvision för de närmaste tio åren? Tjugo?"

Ljus framtids Heiða Kristín Helgadóttir i Vísir om sin syn på den politiska debatten på Island.