måndag 4 mars 2013

Fler vill stoppa alkoholförsäljning i isländska matbutiker

Äldre och personer bosatta på landsbygden är i större utsträckning emot att alkoholvaror får börja säljas i livsmedelsbutiker. Yngre och islänningar bosatta i Reykjavíkområdet är däremot mer positiva till att alkohol ska få säljas även i dagligvaruhandeln. Motståndarna har dock ett knappt försprång till ja-sidan. De får 46 respektive 45 procent i en undersökning utförd av Vísir.

Den som vill ha något starkare än folköl får i dag vända sig till Vínbúðin, den isländska motsvarigheten till systembolaget. Någon avveckling av det statliga monopolet är i dagsläget heller inte aktuell. Men det finns ett ganska stort intresse bland islänningarna för att kunna köpa alkohol i livsmedelsbutiker.

I en opinionsmätning utförd av Vísir uppger 46 procent att de är negativt inställda till alkoholförsäljning i dagligvaruhandeln. Nästan lika många, 45 procent, skulle däremot gärna se försäljning av alkoholhaltiga drycker i livsmedelsbutikerna. Av dem som svarade på frågan hade 9 procent ingen åsikt.

Motståndet mot avveckling av spritmonopolet är större bland dem som har fyllt 50 år och är bosatta på landsbygden. I Reykjavíkområdet samt bland personer mellan 18 och 49 år finns fler som tycker att det är ett bra förslag att tillåta alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker.