onsdag 27 mars 2013

Höjd beredskap trots lugna dygn vid vulkanen Hekla

Illustration: Veðurstofa Íslands
Hekla har i flera år varit redo att eruptera. Men gårdagen var trots den höjda beredskapen mycket lugn vid vulkanen. Ett enda jordskalv registrerades under natten. Det är den korta tiden mellan de första säkra signalerna och ett utbrott som fått myndigheterna att ta hänsyn till seismisk aktivitet nära Heklas topp. Beslutet om förhöjd beredskap omprövas och kan lyftas redan i dag.

Sommaren 2011 drabbades Island av inte mindre än tre vulkanutbrott, ett stort vid Grímsvötn och mindre vid Katla och Hamarinn. Mycket har sedan dess pekat på att Grímsvötn och Hekla stått näst på tur. Grímsvötn expanderar snabbt medan Hekla i flera års tid har passerat den landhöjningsnivå som rådde vid senaste utbrottet år 2000.

Då varade utbrottet i tolv dagar. Det började vid 17.10 den 26 februari år 2000. Från de första jordskalven till ett synligt utbrott tog det 79 minuter. För att vara Hekla var det ganska generöst med tid. Området är inte särskilt jordskalvsdrabbat, utan aktiviteten börjar i regel just före utbrottet. I bästa fall finns det två timmar att evakuera, i sämsta fall bara tjugo minuter.

Sedan den 10 mars har sju skalv med epicentrum 4,5 kilometer nordost om Katlas topp noterats. De har haft en magnitud på 0,4 till 1 på richterskalan och ägt rum på 11 till 12 kilometers djup. Inget av skalven har kopplats ihop med magmarörelser.

I natt inträffade ett skalv en mil söder om vulkanen. Magnituden var 0,4 och djupet 7,3 kilometer. Jordskalvet inträffade alltså utanför centralvulkanen, men på en plats som ingår i samma vulkaniska system.

Gårdagens beslut att höja beredskapen bygger alltså på förhållandevis vaga indikationer. Skalven är både svaga och djupa och har inget samband med magmainskott. När ett utbrott är på väg är tecknen de motsatta - jordskalv som blir tätare, kraftigare och rör sig mot ytan.

Liknande signaler från någon annan vulkan hade inte lett till någon förhöjd beredskap. Vid Katla och Mýrdalsjökull eller Grímsvötn och Vatnajökull krävs riktiga jordskalvssvärmar för att någon ska höja på ögonbrynen.

Den förhöjda beredskapen innebär i dagsläget att myndigheterna följer utvecklingen särskilt vaksamt. Samtidigt avråds turister från att besöka området. Det senare är förmodligen ett av skälen till den ökade beredskapen - vid ett utbrott är det allt annat än lätt att evakuera turister som bestiger Hekla på kanske bara en halvtimme.

Heklas eruptioner är ofta så kallade turistutbrott. Det innebär att de sker på avstånd från bebyggelse, producerar mer lava än aska och inte äger rum under en glaciär, något som ger stor risk för översvämningar. Under den första timme brukar det främst handla om aska. Sedan tar lavaproduktionen över och dominerar i regel utvecklingen.

Det senaste utbrottet kan tveklöst klassas som ett turistutbrott. Den allvarligaste incidenten då gällde inte närboende, utan när tusentals islänningar fastnade i sina bilar i ett oväder på väg västerut mot Reykjavíkområdet efter att ha tagit en utflykt till vulkanen.

Nästa beredskapssteg är evakuering, och därefter följer nödtillstånd. Det senare deklareras när utbrottet börjat. En omprövning av läget sker nu på morgonen. Det kan redan då bli aktuellt att sänka beredskapen.

Alla företag som är verksamma inom turistnäringen fick i går förmiddag kännedom om den förhöjda beredskapen. Om den skulle höjas ett steg kommer polisen sannolikt att efter evakuering spärra alla infarter till området tills händelseutvecklingen är stabil. Ett sådant ansvar faller på polisen i Hvolsvöllur.

I nuläget är dock myndigheternas bedömning att sannolikheten för ett utbrott är liten. Den seismiska aktiviteten är trots sin begränsade omfattning ett skäl till ökad vaksamhet. Aktiviteten ökar heller inte, utan de senaste dagarna har varken jordskalv eller andra rörelser registrerats.

I förra veckan försågs Hekla enligt ett pressmeddelande från Veðurstofa Íslands med en gasmätare som kommer att tas i drift i början av april. Den är ännu en del i det nät som kan avslöja ett nära förestående utbrott. När utrustningen testades i somras visade mätningarna att den magmakammare som finns på tio kilometers djup utvidgade sig stadigt. Det betyder att mer magma samlas under vulkanen. Förändringar i gasinnehållet tros kunna bli en ny indikator för att inte bara tolka vad som sker i magmakammaren. Snabba förändringar av sammansättningen signalerar också att en avgörande förändring, som ett vulkanutbrott, är på väg.

Det första daterade vulkanutbrottet vid Hekla skedde år 1104. Sedan dess har Hekla erupterat minst sjutton gånger. Vid ytterligare fem tillfällen har utbrott ägt rum i samma vulkaniska system men inte just vid Hekla.

Uppdatering: Almannavarnir behåller den förhöjda beredskapen vid Hekla. Läget omprövas efter påskhelgen. Om ett utbrott inträffar får alla som befinner sig i närområdet sms genom ett nyutvecklat larmsystem.

Här kan du läsa mer om Hekla och här hittar du webbkameror som följer vulkanen.