onsdag 27 mars 2013

Nya katastrofsiffror - nytt ras för Självständighetspartiet

Självständighetspartiets ras i opinionen fortsätter. Partiet backar till bara 24,4 procent av väljarstödet - siffror på samma katastrofnivå som det historiskt usla valresultatet från våren 2009. Med bara en månad kvar till alltingsvalet fortsätter Framstegspartiet att gå framåt. Partiet får nu 29,5 procent av väljarsympatierna. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Bjarni Benediktsson ledde fram till nyligen landets största parti trots att han var den minst betrodda partiledaren. Men de senaste månaderna har Självständighetspartiet befunnit sig i fritt fall. Det började med provval där Bjarni Benediktsson åter fick kvitto på att han har ett svagt stöd i de egna leden. Det fortsatte med Icesave-domen, som blev startskottet för väljarflykten till Framstegspartiet. Till skillnad från Bjarni Benediktsson var partiet nämligen konsekvent emot alla Icesave-avtal.

Det fortsatte med nya misstroendeuppvisningar på landsmötet. Partiets mest uppskattade politiker, Hanna Birna Kristjánsdóttir, fick åtskilliga röster i ordförandevalet - trots att hon deklarerat att hon inte stod till förfogande. Och landsmötets nya linje, med ett ännu hårdare EU-motstånd med krav på stoppade förhandlingar och stängning av EU:s ambassad i Reykjavík, fick de sista kvarvarande EU-vännerna att ge sig av.

I valet 2009 fick Självständighetspartiet 23,7 procent. Historiskt uselt men knappast något nytillträdda Bjarni Benediktsson ensam var ansvarig för. Sedan dess har han klamrat sig fast vid partiledarposten - trots att han varit hårt ansatt om egna affärer med koppling till finanskraschen.

Självständighetspartiet får nu 24,4 procent, en nedgång med 2,8 procentenheter inom loppet av två veckor. Om det blir ett valresultat är det svårt att se hur Bjarni Benediktsson ska kunna sitta kvar. Trots att regeringen, som består av Socialdemokraterna och Gröna vänstern, är historiskt impopulär har Bjarni Benediktsson inte lyckats utnyttja detta missnöje.

Framstegspartiet fortsätter däremot att klättra i opinionen. Partiet har nu stöd av 29,5 procent av väljarna, en uppgång med 3,6 procentenheter. Det är första gången under mandatperioden som Framstegspartiet är större än Självständighetspartiet hos MMR.

Varken Socialdemokraternas eller Gröna vänsterns partiledarbyten tycks ha påverkat väljarsympatierna. Socialdemokraterna får 12,5 procent, en ökning med 0,1 procentenhet, och Gröna vänstern 8,5 procent, en minskning med 0,9 procentenheter.

Ljus framtid backar 3,2 procentenheter till 12 procent, men är alltjämt det enda nya partiet som klarar femprocentsspärren. Piratpartiet närmar sig dock och noteras nu för 3,9 procent. Höger-gröna får 2,5 procent, Gryning och Demokrativäktaren 1,7 procent var, Regnbågen 0,8 procent, Landsbygdspartiet 0,7 procent och Hushållens parti 0,5 procent. Övriga partier får 0,8 procent.

På frågan om stöd för regeringen säger sig 28,7 procent stå bakom den rödgröna koalitionen, alltså fler än regeringspartiernas sympatisörer. Det motsvarar en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med förra mätningen för två veckor sedan.

Av de tillfrågade uppgav 81,7 procent vilket parti de avser att rösta på. Andelen osäkra var 7,7 procent, blankröstarna 6,3 procent, soffliggarna 1,5 procent och de som inte ville svara på frågan 2,8 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.