måndag 11 mars 2013

Oväntad lovordsfest mellan Guðlaugur Þór och Jóhanna

Guðlaugur Þór Þórðarson efterlyste i fredags besked om hur mycket ledamöterna av de kollapsade bankernas likvidationsstyrelser tjänade. Jóhanna Sigurðardóttir lovade att redan samma dag agera för att få fram uppgifterna. Det svaret utmynnade i en tacksamhetsfest som sällan skådats mellan två av alltingets mest olika politiker.

Redan under Árni Páll Árnasons tid som finansmarknadsminister ville Gröna vänstern få fram uppgifter om hur mycket ledamöterna i de sexton olika likvidationsstyrelserna tjänar. Styrelserna förvaltar bankers och andra finansföretags verksamhet fram till den definitiva avvecklingen. Arvodena har på senare tid fått hård kritik eftersom de ansetts vara alldeles för höga.

Men några sådana uppgifter nådde aldrig alltinget. Vid fredagens frågestund tog Guðlaugur Þór Þórðarson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, upp ämnet på nytt och riktade den här gången frågan till statsminister Jóhanna Sigurðardóttir. Han undrade om Socialdemokraterna motsatte sig att informationen blev känd.

Tvärtom blev svaret från Jóhanna Sigurðardóttir. Hon lovade att redan samma dag ge finansminister Katrín Júlíusdóttir uppdraget att ta fram uppgifterna genom Seðlabanki Íslands. Och hon skulle inte tillåta att centralbanken försökte hemlighålla upplysningarna.

Jóhanna Sigurðardóttir lämnar snart parlamentet efter hela 35 år i alltinget. Det gör henne till en av den isländska rikspolitikens verkliga veteraner. Med politisk hemvist på Socialdemokraternas vänsterkant har hon sällan delat många åsikter med Guðlaugur Þór Þórðarson, en av de mest privatiseringsförespråkande självständighetspartisterna i parlamentet.

Statsministerns besked fick dock Guðlaugur Þór Þórðarson att utbrista i några sällsynta lovord. När han åter tog plats i talarstolen var det för att rosa Jóhanna Sigurðardóttirs raka svar på frågan:
"Jag kommer inte hit för att fråga. Jag kommer hit för att berömma. Det är uppenbart att den högt ärade ministern tänker engagera sig i denna fråga och det är bara exemplariskt. Naturligtvis lite sent men allt gott."
Guðlaugur Þór Þórðarsons reaktion på svaret var uppenbarligen inte riktigt vad Jóhanna Sigurðardóttir räknat med. När hon själv på nytt tog plats i talarstolen såg hon utbytet mot bakgrund av sin långa politiska karriär:
"Under dessa fyra år som jag har haft uppdraget som statsminister har jag och den högt ärade alltingsledamoten ofta utbytt åsikter, och jag tror att vi i nästan 100 procent av tillfällen inte har varit överens. Därför gläder det mig mycket att under denna frågestund, som sannolikt är min näst sista eller sista, att jag får lovord från ingen annan än högt ärade alltingsledamoten Guðlaugur Þór. Och jag tackar för det och kommer att bevara det i minnet."
Hur mycket ledamöterna av likvidationsstyrelserna tjänar har ännu inte blivit offentligt.