torsdag 28 mars 2013

Polisanmäld för fårflytt över smittskyddslinjer

Nitton får flyttades på sydvästra Island över smittskyddslinjen. Nu har flytten polisanmälts av Matvælastofnun. Får får nämligen inte flyttas hur som helst - smittskyddslinjerna ska förhindra spridning av sjukdomar som scrapie och paratuberkulos. Samtidigt har myndigheten tvingats till så stora besparingar att det saknas pengar för att underhålla de stängsel som upprätthåller skyddsområdena.

Att hålla får avskilda är ett sätt att motarbeta spridning av sjukdomar. En sjukdom som får fäste i ett visst område ska på grund av smittskyddslinjerna inte kunna hota bestånden i andra områden.

Under vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull flyttades får till andra delar av landet för att de skulle slippa den plågsamma vulkanaskan. Åtgärden gjorde dock samtidigt att fåren inte fick återvända till hemgårdarna på södra Island. Alternativet var slakt eller att bli kvar i de nya områdena. Att låta fåren återvända var inte att tänka på eftersom de skulle kunna föra med sig sjukdomar.

I maj förra året polisanmäldes tre djurägare sedan totalt nitton får flyttats mellan gårdar och därmed passerat en smittskyddslinje. Ägarna riskerar nu åtal. Matvælastofnun skriver i ett pressmeddelande att det inte går att göra undantag i kampen mot scrapie och paratuberkulos. Därför anses alla olagliga flyttar över gränserna vara lika riskabla.

Men frågan är om Matvælastofnun har möjlighet att längre hålla isär djur från olika smittskyddszoner. Där de olika zonerna inte skiljs åt av naturliga hinder som älvar används stängsel. Men anslagen till underhåll av stängslen har minskat dramatiskt sedan finanskrisen drabbade Island.

År 2009 var summan 20,7 miljoner isländska kronor, år 2010 minskade den till 15,1 miljoner, år 2011 skedde en viss uppräkning till 16,6 miljoner och förra året bantades anslagen till 12 miljoner. Och i år ser det inte ut som att det blir en enda krona, rapporterar Morgunblaðið.

Þorsteinn Ólafsson, veterinär och expert på sjukdomar hos boskap vid Matvælastofnun, säger i Morgunblaðið att det finns ett stort behov av underhåll efter de senaste årens besparingar. Utan underhåll finns det en stor risk att får går mellan olika zoner och för med sig sjukdomar:
"Detta är en allvarlig fråga. Vi kan inte lägga något på att reparera stängsel efter vintern. Stängsel skadas alltid av snön, och i klyftor finns alltid stängsel som behöver repareras. Detta ger en risk för att en avsevärd mängd får kan gå mellan zoner."
Här kan du läsa mer om smittskyddslinjer.