tisdag 5 mars 2013

Ringde 31 minuter försent - förlorade 5,4 miljoner

Att vara 31 minuter sen kostade mannen 5,4 miljoner isländska kronor. Han bad krishösten 2008 Kaupþing om att omedelbart flytta alla pengar han investerat i en penningmarknadsfond till statsgaranterade obligationer. Men affären genomfördes aldrig. När fonden sedan upplöstes gick han miste om miljonbelopp - men Héraðsdómur Reykjavíkur anser att banken inte gjort något fel. Mannen får i stället stå för rättegångskostnaderna på 1,2 miljoner kronor.

Klockan 14.31 den 3 oktober 2008 ringde en man bosatt i Reykjavík till Kaupþing. Efter en turbulent vecka stod det klart att de isländska storbankernas framtid hängde på en skör tråd. Och om de kollapsade fanns också en överhängande risk att värdepappersmarknaden skulle dras med i fallet.

Mannen vände sig därför till Kaupþing för att omedelbart flytta alla pengar han hade i en penningmarknadsfond. Den var då värd 36 690 707 isländska kronor. I stället ville han att den kvinna som tog emot samtalet skulle köpa statsgaranterade obligationer för pengarna. Klockan 14.42 registrerades mannens begäran om att bli kvitt penningmarknadsfonden.

Samtalet avslutades och mannen trodde sig ha undkommit en miljonförlust. Men när han kontaktade banken två veckor senare fick han av kvinnan beskedet att affären inte genomförts och att fondandelarna inte bytts ut mot obligationer.

Kaupþings regler sade nämligen att begäran om transaktioner som inkom efter klockan 14 skulle registreras nästa bankdag. Den 3 oktober var en fredag, och måndagen den 6 oktober, då affären skulle ha genomförts, stoppade Fjármálaeftirlitið, den isländska finansinspektionen, handel med vissa aktier och obligationer. I fonden fanns sådana värdepapper - i och med detta stoppades också all handel med penningmarknadsfonden.

Mannen fick därför behålla innehavet i fonden. När den upplöstes den 31 oktober 2009 var återbäringen 85,3 procent. Mannen gick alltså miste om 5,4 miljoner då han bara fick tillbaka 31,2 miljoner.

Mannen var inte alls nöjd med beslutet och valde att stämma den Kaupþing-anställda kvinnan samt Arion banki, den bank som skapades ur Kaupþings ruiner. Han krävde kvinnan och banken på 5,4 miljoner i skadestånd plus ränta.

Men Héraðsdómur Reykjavíkur dömer till kvinnans och bankens fördel. Domstolen fastslår visserligen att kvinnan vid samtalet den 3 oktober inte upplyste mannen om att transaktionen inte skulle genomföras förrän den 6 oktober, men detta var helt enligt bankens regler. Enligt rätten borde mannen i sin roll som investerare ha känt till detta.

Kvinnan har gett råd efter bästa förmåga, och hon kan enligt domstolen inte lastas för att affären inte gick att slutföra på måndagen. Hon registrerade affären sju minuter efter att samtalet med mannen avslutats, vilket måste anses vara inom rimlig tid. Ansvaret ligger i stället på mannen. Hade han ringt före klockan 14 hade affären kunnat genomföras och miljonförlusten undvikas.

Domstolen friskriver även Arion banki från allt ansvar. Här anser rätten att mannen har vänt sig till fel part. Arion banki kan inte ställas till svars för beslut tagna av anställda vid Kaupþing och Nýja Kaupþing.

Mannen tvingas nu att betala rättegångskostnader på 1,2 miljoner isländska kronor.

Här kan du läsa domen i sin helhet.