fredag 15 mars 2013

Självständighetspartiet rasar - Framstegspartiet rusar

Framstegspartiet fortsätter att växa på Självständighetspartiets bekostnad. De två borgerliga partierna är nu nästan lika stora - och har tillsammans stöd från en klar majoritet av väljarkåren. Ljus framtid är fortfarande tredje största parti. Socialdemokraterna och Gröna vänstern är tillsammans mindre än de två borgerliga oppositionspartierna var för sig. Det visar en ny opinionsmätning utförd av MMR.

Kräftgången fortsätter för Självständighetspartiet och väljarstödet är nu inte större än att det börjar att närma sig de historiskt usla siffrorna från valet 2009, då knappt var fjärde islänning röstade på partiet. Sedan årsskiftet har Självständighetspartiet förlorat var fjärde väljare. Den trenden fortsätter i MMR:s senaste väljarbarometer. Partiet får nu 27,2 procent, en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med den föregående mätningen för tre veckor sedan.

För Framstegspartiet fortsätter klättringen uppåt. Partiet är nu nästan lika stort som Självständighetspartiet i opinionen. Framstegspartiet ökar med 2,1 procentenheter till 25,9 procent.

Ljus framtid tycks vara på väg att etablera sig som Islands tredje största parti. Väljarstödet uppgår nu till 15,2 procent, en nedgång med 0,1 procentenheter sedan föregående mätning.

De nya partiledarna har ännu inte blivit något lyft för de två regeringspartierna. Socialdemokraterna och Gröna vänstern är tillsammans mindre än de två borgerliga partierna var för sig. Socialdemokraterna backar nu till 12,4 procent och Gröna vänstern ökar marginellt till 9,6 procent.

Övriga partier ser ut att få det svårt att klättra över femprocentsspärren till alltinget. Piratpartiet får 3,6 procent, Höger-gröna 2,1 procent och Gryning 1,9 procent. Resterande småpartier får tillsammans 2 procent av rösterna.

Av de tillfrågade säger sig 26,5 procent stödja regeringen. Den rödgröna koalitionen har alltså något fler sympatisörer än de två partierna som ingår i den.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.