torsdag 14 mars 2013

Skadades svårt i dvärgkastning - får miljonskadestånd

17-åringen skadades så svårt under skolans dvärgkastning att hon fick bestående men. Olyckan inträffade vid en idrottstävling i Neskaupstaður. Nu tvingas staten att betala 4,2 miljoner isländska kronor i skadestånd plus ränta till flickan. Hon blev inte bara delvis invalidiserad. Hon kunde heller inte fullfölja skolan i planerad takt efter olyckan.

Den 20 februari 2008 samlades flera skolor från östra Island till gemensamma idrottstävlingar i Neskaupstaður. Den då 17-åriga flickan hade inte föranmält sig till någon gren. Eftersom hon är kort och smal uppmanades hon av en lärare att ställa upp i dvärgkastningen.

Dvärgkastningen går ut på att två personer håller en tredje i fötterna och kastar den över en bom på 1,8 meter. Nedanför bommen finns en madrass att landa på. Det lag som lyckas kasta den tredje personen längst vinner.

Flickan hamnade i samma lag som två pojkar som fick uppgiften att kasta henne över bommen. Men i kastögonblicket tappade en av pojkarna taget och flickan kom inte över bommen. I stället landade hon först bommen och sedan på golvet framför den.

Under rättegången i Héraðsdómur Reykjavíkur berättade flickan att hon var vid medvetande en kort stund efter nedslaget, men att hon sedan svimmade. När hon vaknade till hade hon mycket ont.

Skadorna visade sig vara så allvarliga att flickan fick bestående men. Hon har en invaliditetsgrad på 8 procent. Olyckan gjorde dessutom att hon kom efter i skolan och minnet av händelsen plågar henne alltjämt.

Flickan valde att stämma staten för olyckan. Hon krävde staten på ett skadestånd på 4,2 miljoner isländska kronor plus ränta, något som domstolen också utdömer till henne. Eftersom lärarna var statligt anställda blir det staten som får stå för skadeståndet.

Héraðsdómur Reykjavíkur anser att skolledningen varit vårdslös genom att tillåta ett sådant tävlingsmoment som dvärgkastning under idrottsdagen. Grenen saknar tydliga regler och deltagarna får ingen möjlighet att öva. Det gör att en av deltagarna, den så kallade dvärgen som kastas över bommen, utsätts för stora och omotiverade risker.

Flickan, som i dag är 22 år, är nu bosatt Keflavík.

Här kan du läsa domen i sin helhet.