måndag 1 april 2013

Dagens citat

"Om det råder något tvivel om det kommer att flygas så kör folk. Det är vad som har förändrats. Men politikerna får svara för betydelsen av flyget i Ísafjörður. Det är kanske mätbart med hänsyn till anslag och där kan man kanske nämna bytet av beläggningen på flygplatsen i Ísafjörður."

Friðþór Eydal, talesperson för flygplatsmyndigheten Isavia, i Bæjarins Besta om det minskande passagerarantalet på linjen mellan Reykjavík och Ísafjörður.