fredag 12 april 2013

Femton partier ställer upp i alltingsvalet

Hela femton partier ställer upp i årets alltingsval. Fyra av partierna kandiderar dock bara i en eller två valkretsar. Elva partier ställer upp i hela landet. Valmyndigheterna går nu igenom listorna och de slutgiltiga valsedlarna presenteras senast den 17 april. Island går till val till parlamentet den 27 april.

Valmyndigheten i det sydvästra distriktet har ännu inte gått igenom kandidaturerna. Om inget oförutsett händer i valkretsen får varje islänning minst elva partier att välja mellan i valet.

Elva partier ställer upp i hela landet: Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Ljus framtid, Piratpartiet, Gryning, Höger-gröna, Demokrativäktaren, Hushållens parti och Regnbågen.

Flest valsedlar att välja mellan får väljarna i södra Reykjavík. Där kandiderar utöver de elva rikstäckande partierna dessutom Folkfronten, Humanistpartiet och Sturla Jónsson. I norra Reykjavík går Folkfronten och Humanistpartiet till val. Nordväst blir enda valkretsen där Landsbygdspartiet kandiderar.

Till slut blev det femton partier som ställer upp i alltingsvalet. Valmyndigheten har tidigare delat ut arton partibokstäver. Flera aspirerande partier bestämde sig dock för att inte kandidera medan andra inte lyckades samla tillräckligt med kandidater.

Valmyndigheterna går nu igenom alla listor. Exakt hur valsedlarna ser ut offentliggörs senast tio dagar före valdagen, alltså den 17 april.

Här kan du läsa mer om alltingsvalet.