fredag 5 april 2013

Framstegspartiet ett mandat från egen majoritet på Island

Med 40 procent av väljarstödet är Framstegspartiet bara ett enda mandat från egen majoritet i alltinget. Samtidigt fortsätter Självständighetspartiets ras. Partiet har nu bara 17,8 procent av väljarkåren bakom sig, vilket innebär att partiet har förlorat var tredje väljare inom loppet av tre veckor. Piratpartiet klarar dessutom femprocentsspärren. Det visar en opinionsmätning publicerad i Fréttablaðið.

För tre månader sedan trodde få att Islands nästa statsminister skulle heta Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Men med Icesave-segern i ryggen har Framstegspartiet klättrat stadigt i opinionen. Partiet har nu stöd av 40 procent av väljarna, en uppgång med 8,1 procentenheter jämfört med föregående mätning för tre veckor sedan.

Om detta vore ett valresultat skulle Framstegspartiet få hela 31 mandat i alltinget. Det saknas alltså bara ett mandat för att partiet skulle få egen majoritet i parlamentet.

Länge tycktes det också givet att ett högeralternativ, bestående av Framstegspartiet och Självständighetspartiet, stod emot den rödgröna koalition av Gröna vänstern och Socialdemokraterna som styr Island i dag. Det föreföll även sannolikt att Ljus framtid i första hand skulle söka ett samarbete med vänsteralternativet.

Sedan Självständighetspartiet i veckan för första gången noterades för opinionssiffror under 23 procent - och därmed hamnade under det historiskt usla valresultatet från 2009 - skrev ordföranden Bjarni Benediktsson till partimedlemmarna att det inte kunde bli värre och att botten var nådd. Han hade fel.

Självständighetspartiet rasar till 17,8 procent, en nedgång med 9,8 procentenheter sedan föregående mätning. Innan det fall, som påbörjades med Icesave-domen och fick ny fart genom det katastrofala landsmötet, låg partiet stadigt över 30 procent i opinionen - trots att Bjarni Benediktsson är landets mest misstrodda partiledare.

I kulisserna ryktas det om att allt fler vill peta Bjarni Benediktsson och ge den betydligt populärare vice ordföranden Hanna Birna Kristjánsdóttir chansen att ta över partiet redan före valet för att undvika ett katastrofval. Samtidigt skulle en sådan åtgärd signalera desperation - det är trots allt bara någon månad sedan Bjarni Benediktsson fick nytt förtroende av landsmötet.

Bjarni Benediktsson kommer från en släkt med traditionell makt inom partiet. Han har i samband med finanskraschen varit inblandad i tveksamma men inte olagliga affärer. Och till skillnad från hushållen fått skulder avskrivna. Men raset i opinionen kan inte bara skyllas på Bjarni Benediktsson och hans ställningstagande i Icesave-tvisten, där han valde att ställa sig bakom det tredje och sista avtalet mellan Island, Storbritannien och Nederländerna.

Han har aldrig varit Davíð Oddssons man. Den tidigare partiledaren, som nu är chefredaktör för den partilojala Morgunblaðið, gick i ledare efter ledare till angrepp mot Bjarni Benediktsson för ställningstagandet i Icesave-dispyten. Det påstås ofta att Davíð Oddsson i själva verket är den som leder partiet. Det ska nog tas med en nypa salt.

Men samtidigt har Bjarni Benediktsson - som för inte så många år sedan talade varmt om både EU och EMU - tvingats till ett långt hårdare EU-motstånd än han själv velat. Inte minst sedan landsmötet beslutade att EU:s representation i landet bör stängas och kastas ut eftersom den bedriver politisk propaganda. En linje som är särskilt anmärkningsvärd med tanke på att Självständighetspartiet aldrig ställde liknande krav på östeuropeiska ambassader under kalla kriget, trots bevis om att det förekom omfattande spionage- och underrättelseverksamhet.

Landsmötet beslutade även att förhandlingarna om EU-medlemskap ska stoppas och Islands ansökan om inträde i unionen återkallas. Även om en bred majoritet av islänningarna inte vill gå med i EU var det ännu ett drag som gladde partiets konservativa falang samtidigt som den drev den inte oansenliga minoritet som vill hålla dörren till EU öppen på flykt.

Även Socialdemokraterna går kräftgång i opinionen. Partiet backar med 3,3 procentenheter till 9,5 procent. Ljus framtid minskar marginellt - med 0,8 procentenheter - till 8,3 procent. Gröna vänstern går tillbaka 1,5 procentenheter till 5,6 procent. Bägge regeringspartierna ser därmed ut att gå emot ett valresultat där de tappar mer än två tredjedelar av väljarna. Ljus framtids snabba uppgång i opinionen ser ut att vara historia, men partiet ligger alltjämt stabilt över spärren till parlamentet.

Också Piratpartiet seglar nu över femprocentsspärren med 5,6 procent av väljarna bakom sig. Det motsvarar en ökning på hela 3,8 procentenheter inom loppet av tre veckor.

Av de sex partier som, om detta vore ett valresultat, skulle ta plats i alltinget är det alltså bara piraterna och Framstegspartiet som går uppåt i opinionen. Det gör också regeringsfrågan osäker. Med all sannolikhet kommer det efter valet att finnas en majoritet för en högerregering. Men frågan är om Självständighetspartiet ingår i en sådan om valresultatet skulle innebära ett sådant fiasko som opinionsmätningarna nu förutspår.

Bjarni Benediktsson har tidigare sagt att det är otänkbart att Självständighetspartiet står utanför regeringsmakten två mandatperioder i följd. Men internt finns det nu också tunga namn som börjat argumentera för motsatsen, att det inte vore lämpligt att ingå i en koalition med så svagt mandat från väljarna. Tillsammans med Framstegspartiet, som av tradition tidigare varit något av ett mindre syskon i samarbetet, skulle Självständighetspartiet inte bara behöva tvingas finna sig i internt omkastade maktförhållanden, utan även nöja sig med att vara den mindre inflytelserika parten i samarbetet. För Framstegspartiet kan i dagsläget även sträcka ut handen till Ljus framtid eller Socialdemokraterna för att nå en stabil majoritet.

Om detta vore ett valresultat skulle Framstegspartiet få 31 mandat, Självständighetspartiet 13, Socialdemokraterna 6, Ljus framtid 5, Gröna vänstern 4 och Piratpartiet 4.

Nedanför femprocentsspärren återfinns Höger-gröna med 3,5 procent, Demokrativäktaren med 2,8 procent, Hushållens parti med 2,6 procent, Utvecklingspartiet med 1,4 procent, Humanistpartiet och Gryning med 0,6 procent var samt Regnbågen med 0,4 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.