tisdag 16 april 2013

Framstegspartiet ökar - Självständighetspartiets ras över

Framstegspartiet fortsätter att öka - men inte längre på Självständighetspartiets bekostnad. För första gången på tre månader ökar nu Självständighetspartiets väljarstöd. Även Piratpartiet går framåt och har nu stöd av 9 procent av väljarkåren. Bara var sjätte väljare avser att lägga sin röst på något av regeringspartierna, Socialdemokraterna eller Gröna vänstern. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

Efter Islands seger i Icesave-tvisten har väljare strömmat från Självständighetspartiet till Framstegspartiet. Men väljarflykten har inte bara gått mellan de två borgerliga partierna. I denna mätning ökar bägge sitt väljarstöd.

Med 32,7 procent av väljarsympatierna, en uppgång med 2,5 procentenheter jämfört med förra veckans mätning, befäster Framstegspartiet sin ställning som Islands största parti.

För Självständighetspartiet kan MMR:s mätning kanske ge den hårt pressade ordföranden Bjarni Benediktsson lite andrum. Opinionssiffrorna ökar nu för första gången sedan Icesave-domen för snart tre månader sedan. Uppgången är 1,7 procentenheter till 22,9 procent. Det är visserligen lägre än i 2009 års katastrofval, men det lär vara tillräckligt för att skapa ett visst hopp om att den nedåtgående trenden är bruten och att stödet är på väg tillbaka.

Socialdemokraterna och Gröna vänstern har hittills inte lyckats nå ut till väljarna i valrörelsen. Regeringspartierna har talat om fortsatt strama tyglar för statskassan, ett budskap som visserligen inte riskerar att bli ett ouppfyllt vallöfte men som uppenbarligen inte väcker väljarnas intresse.

Socialdemokraterna backar nu jämfört med förra veckans mätning med 2,3 procentenheter till 10,4 procent. Gröna vänstern tappar 1,4 procentenheter till 6,7 procent. Bara var sjätte väljare skulle alltså i dag lägga sin röst på något av regeringspartierna. För Gröna vänstern börjar läget bli särskilt allvarligt eftersom femprocentsspärren närmar sig om inte partiet lyckas vända valvindarna.

Två nya partier ser alltjämt ut att ta plats i alltinget. Ljus framtid ökar med 0,3 procentenheter till 9,5 procent och Piratpartiet med 1,2 procentenheter till 9 procent. Bägge ser ut att klara femprocentsspärren med bred marginal.

Utanför alltinget står i dagsläget Gryning med 3,6 procent av rösterna, Demokrativäktaren med 3 procent, Höger-gröna med 1 procent, Landsbygdspartiet med 0,6 procent, Hushållens parti med 0,6 procent och Folkfronten med 0,1 procent. Varken Humanistpartiet eller Regnbågen hade några sympatisörer i mätningen. Övriga partier fick 0,1 procent.

Värt att ha i åtanke är att bara islänningar i åldern 18 till 67 år ingår i underlaget. Det gör att nya partier, som Ljus framtid och Piratpartiet, sannolikt noteras för något högre siffror än vad som är verklighet. De nya partierna är nämligen betydligt starkare bland yngre väljare, medan pensionärer i större utsträckning föredrar de etablerade partierna.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.