söndag 14 april 2013

Säsongsarbeten får isländska arbetslösheten att minska

Arbetslösheten minskade till 5,3 procent på Island under mars. De flesta nya jobben kom inom restaurang, hotell, bygg och transport. Den största nedgången i mars noterades på Suðurnes. I takt med att sommaren närmar sig kommer arbetslösheten att fortsätta att sjunka. Det förutspår Vinnumálastofnun i en prognos.

Under januari och februari var arbetslösheten 5,5 procent. Nu minskar den till 5,3 procent. Om trenden håller i sig från föregående krisår är årets arbetslöshetstopp därmed redan nådd. Redan i mars skapades många nya jobb inom säsongsbetonade näringsgrenar som bygg, transport, hotell och restaurang.

I synnerhet turismen men även fisket kommer att fortsätta att ge många nya arbetstillfällen under sommaren. Vinnumálastofnun räknar därför med att andelen islänningar som står utanför arbetsmarknaden minskar med mellan 0,3 och 0,7 procentenheter under april.

I Västfjordarna ökade arbetslösheten under mars med 0,3 procentenheter. I övriga regioner minskade den.

Den största minskningen, 0,7 procentenheter, skedde i Suðurnes, som alltjämt är den hårdast drabbade regionen med en arbetslöshet på 8,8 procent. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 5,7 procent, Norðurland eystra 4,9 procent, Suðurland 4,6 procent, Västfjordarna 4 procent, Austurland 3,9 procent, Vesturland 3,1 procent och Norðurland vestra 1,6 procent.

Island hade under mars full sysselsättning i fyra kommuner: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Skagabyggð i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland.

Gapet mellan män och kvinnor ökade något under mars. Nu står 5,7 procent av kvinnorna utan jobb medan motsvarande siffra för männen är 5 procent.

Nästan hälften av de arbetslösa, 49 procent, har saknat jobb i minst ett halvår. Utanför arbetsmarknaden i över ett år har nu 27 procent av de arbetslösa befunnit sig.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.