fredag 17 maj 2013

Dagens citat

"Under min tid började Island föra en självständig utrikespolitik. Den medförde att det i sig inte längre är självklart att vi i varje fråga hänger ned som spindlar från USA. Av denna anledning är det möjligen en fråga där vi och USA var oense. Den gällde Palestina. Det har tidigare kommit fram offentligt att där hade vårt goda samarbetsrike i väster andra åsikter än vi, och framförde dem omsorgsfullt."

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson i Morgunblaðið om den avgående regeringens utrikespolitik - läs mer här.